• Chính sách và Pháp luật  

Bình Phước: Thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, ổn định sinh kế
17/10/2022
(ĐCSVN) - Những năm qua, tỉnh Bình Phước đã luôn đề cao, chú trọng công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm giải quyết việc làm, ổn định sinh kế và xóa đói, giảm nghèo.
Lạng Sơn tập trung đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP
15:17 14/10/2022
(ĐCSVN)- Nguồn vốn từ các chương trình thuộc Nghị quyết 11/NQ-CP đã góp phần giảm bớt khó khăn cho nhân dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội được các cấp, các ngành và người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.
Nông Cống kịp thời triển khai, đưa nguồn vốn các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP
10:31 14/10/2022
(ĐCSVN)- Thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã nhanh chóng giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế chịu ảnh hư
Phát triển kinh tế, thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay tạo việc làm
14:24 12/10/2022
(ĐCSVN)- Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), bà Thưa bà Lâm Thị S’Vây và nhiều hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
NHCSXH Sơn La: Đẩy nhanh cho vay phục hồi kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11
08:43 12/10/2022
(ĐCSCV)- Sau khi được giao vốn, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La phân bổ cho từng phòng giao dịch, huy động toàn bộ lực lượng đến các xã để giải ngân, tạo điều điện cho người dân tiếp cận vốn vay, nhanh chóng giải quyết nhu cầu vốn của hộ nghèo.
Hiệu quả của Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10:27 11/10/2022
(ĐCSVN)- Từ nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã góp phần quan trọng giúp cho hơn 130 nghìn lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có việc làm, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, mở rộng sản xuất, phát triển các ngành nghề, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
9 tháng đầu năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc có 1.886 người lao động được vay vốn tạo việc làm với số tiền: 100.000 triệu đồng
10:23 11/10/2022
(ĐCSVN) Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hôi, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực cho vay chương trình giải quyết việc làm nhằm hỗ trợ, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động trên địa bàn.
Thanh Hóa thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11
15:14 07/10/2022
(ĐCSVN)- Cùng với các chương trình cho vay thường xuyên khác, ngay sau khi được Trung ương phân bổ nguồn vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai các bước để giải ngân nguồn vốn hỗ trợ tìm việc làm theo quy định tại Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.
Thoát nghèo từ nguồn vốn vay tạo việc làm
14:46 04/10/2022
(ĐCSVN)- Nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi tạo việc làm đã giúp cho tỉnh Bình Phước thực hiện có hiệu quả công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Đây là chỗ dựa vững chắc để các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Hiệu quả chương trình vay vốn giải quyết việc làm tại tỉnh Nam Định
08:42 04/10/2022
(ĐCSVN)- Trong 20 năm qua, NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho 38.860 lượt khách hàng với số tiền 870,5 tỷ đồng. Riêng cho vay theo Nghị định 74 là 6.070 khách hàng với số tiền là 325,7 tỷ đồng. Trong đó, cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP là 1.447 khách hàng với số tiền là 100 tỷ đồng. Đến 30/9/2022, dư nợ đạt 281,1 tỷ đồng, chiếm 7,5% tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh, với 5.119 khách hàng còn dư nợ.
Tin nóng
  • Tin đọc nhiều