• Chính sách và Pháp luật  

Phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay tạo việc làm ở huyện Quế Phong
20/12/2023
(ĐCSVN)- Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An tạo nhiều cơ hội cho người lao động là các thanh niên ở địa phương tiếp cận với nguồn vốn vay tạo việc làm theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Hiệu quả Chương trình cho vay giải quyết việc làm ở huyện Cư M'gar
14:24 09/10/2023
(ĐCSVN) - Thực tế, hệ thống các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) của tỉnh Đắk Lắk đã giúp hàng nghìn hộ gia đình có vốn phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định.
Đồng hành cùng người dân vùng biên giới
10:33 07/10/2023
(ĐCSVN)- Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là chương trình nhằm tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao KHKT trong nông nghiệp, nông thôn. Chương trình có tác động tích cực đến việc thu hút lao động, chuyển dần lao động thuần tuý trong nông nghiệp mức thu nhập thấp sang các ngành nghề có thu nhập cao, ổn
Cùng dân nghèo vượt khó, vươn lên
10:32 06/10/2023
(ĐCSVN)- Những năm qua, thông qua chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo đòn bẩy hỗ trợ người lao động ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Tăng hiệu quả nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm
11:14 05/10/2023
(ĐCSVN)- Nhằm hỗ trợ người dân có điều kiện tạo việc làm, sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống,thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tích cực thực hiện các chính sách cho vay vốn giải quyết việc làm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.
Dấu ấn chương trình Giảm nghèo bền vững ở tỉnh Hòa Bình
10:24 04/10/2023
(ĐCSVN) – Tỉnh Hòa Bình khẩn trương thực hiện các chính sách, dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giúp người dân thoát khỏi trình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn (ĐBKK) trên địa bàn.
Huyện Yên Thủy: Đẩy mạnh giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
10:24 04/10/2023
(ĐCSVN) - Những năm gần đây, công tác giải quyết việc làm và phát triển thị trường lao động tại địa bàn huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đạt được kết quả bước đầu, quan trọng. Bên cạnh việc làm trong các ngành nghề truyền thống như trồng trọt, chăn nuôi ở địa phương, một bộ phận lao động nông thôn, chủ yếu là lao động trẻ tích cực tham gia thị trường việc làm trong nước, ngoài nước.
Hiệu quả chương trình vay vốn giải quyết việc làm ở Đắk Lắk
10:23 04/10/2023
(ĐCSVN)- Tại Đắk Lắk, đã có hàng nghìn hộ vay vốn từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh và sử dụng hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình; góp phần giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, góp phần ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân.
Thoát nghèo từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm
10:32 02/10/2023
(ĐCSVN)- Nguồn vốn cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thời gian qua đã hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp, hộ vay cá thể, duy trì và tạo thêm việc làm, nâng cao sức sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống người dân, góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
Bắc Kạn: Phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay tạo việc làm
17:32 20/09/2023
(ĐCSVN)- Thời gian qua, nhờ vào nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, đặc biệt là nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, nhiều hộ gia đình ở Bắc Kạn đã có thêm điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống theo hướng bền vững.
Tin nóng
  • Tin đọc nhiều