Ảnh: Hội nghị UBND tỉnh về sơ kết tình hình KT-XH

Theo đó triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình; trong đó, UBND tỉnh giao cụ thể nhiệm vụ cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đến tháng 10 năm 2022 cụ thể như sau:

 Triển khai thực hiện các chính sách thông qua Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh. Đến nay, tổng nhu cầu vốn tín dụng chính sách trong giai đoạn 2022-2023 là 665 tỷ đồng; trong đó, năm 2022 là 307,5 tỷ đồng, năm 2023 là 357,5 tỷ đồng. Đến ngày 20/10/2022, tỉnh nhận được chỉ tiêu của Trung ương giao vốn thực hiện 05 chương trình tín dụng chính sách với số vốn 257,5 tỷ đồng. Kết quả giải ngân 105,62 tỷ đồng, đạt 41,02% vốn được giao

 Triển khai thực hiện các chính sách thông qua Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh: Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 02 năm 2022-2023: Tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp chuyên đề về Nghị định 31/2022/NĐ-CP vào ngày 14/10/2022. Cơ bản các khó khăn, vướng mắc của đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đều được Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp (NHNN) và sở, ngành tỉnh giải đáp thỏa đáng tại Hội nghị. Sau hội nghị, đã có văn bản báo cáo kết quả hội nghị gửi NHNN Việt Nam. Hỗ trợ lãi suất cho 03 khách hàng (gồm 01 doanh nghiệp và 02 hộ kinh doanh) trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ lưu trú, ăn uống, chế biến và bảo quản thủy sản với dư nợ đạt 1,65 tỷ đồng.

Đối với các chính sách ưu đãi về thuế theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-CP giảm thuế VAT 2% (đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ): Có 1.000 doanh nghiệp đăng ký giảm thuế VAT 2% với tổng mức giảm dự kiến 700 tỷ đồng; trong tháng, có 879 doanh nghiệp thực hiện giảm thuế với số tiền khấu trừ 44 tỷ đồng, lũy kế đến nay có 879 doanh nghiệp triển khai thực hiện giảm 578 tỷ đồng, đạt 82,57% kế hoạch đề ra.

Giảm thuế 20% mức tỷ lệ % khi thực hiện xuất hóa đơn đối với cơ sở kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu: Có 3.358 cơ sở đăng ký giảm thuế với tổng mức giảm dự kiến 1.027 triệu đồng (tăng 14 cơ sở và 147 triệu đồng so tháng trước); trong tháng, có 341 cơ sở thực hiện giảm thuế với số tiền giảm 63 triệu đồng, lũy kế đến nay có 2.332 cơ sở triển khai thực hiện giảm 538 triệu đồng, đạt 52,39% tổng mức dự kiến.

Gia hạn thời gian nộp thuế: Có 300 doanh nghiệp và 890 cơ sở đăng ký gia hạn thời gian nộp thuế với số tiền đăng ký 140,77 tỷ đồng; trong tháng thực hiện gia hạn cho 158 cơ sở với số tiền 75 triệu đồng; lũy kế gia hạn cho 300 doanh nghiệp và 203 cơ sở, số tiền 128,92 tỷ đồng, đạt 91,58% số tiền đăng ký.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19: Trà Vinh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin theo phân bổ của Bộ Y tế, đến ngày 18/10/2022, tỉnh được phân bổ 2.630.881 liều vắc xin, đã tiêm 2.614.453 liều vắc xin; tỷ lệ tiêm chủng đạt 99,4%. Trong đó: đã triển khai tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:  Mũi 1 đạt 100,62%, mũi 2 đạt 99,4%, mũi 3 đạt 90,9%, mũi 4 đạt 35,05%; tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi: Mũi 1 đạt 103,5%, mũi 2 đạt 100,3%, mũi 3 đạt 70,5%; tiêm trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1 đạt 103%; mũi 2 đạt 81,7%. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tháng giảm nhẹ so với tháng trước với 67 ca mắc được ghi nhận (giảm 29 ca), tử vong 02 ca (bằng tháng trước). Lũy kế từ năm 2020 đến ngày 18/10/2022, toàn tỉnh ghi nhận 65.764 ca mắc, đã điều trị khỏi 65.414 trường hợp, có 326 trường hợp tử vong; hiện tại toàn tỉnh có 24 trường hợp đang được điều trị và 28 trường hợp theo dõi tại nơi cư trú.

 Đối với đào tạo nghề và giải quyết việc làm: Trong tháng, tổ chức 06 cuộc hội thảo tư vấn việc làm tại các huyện, thị xã; tạo việc làm mới cho 700 lao động, đưa 59 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; lũy kế 10 tháng, tạo việc làm mới cho 20.921 lao động, đạt 90,9% kế hoạch, đưa 707 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 78,5% kế hoạch. Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 678 lao động với số tiền chi trả 11,1 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng trợ cấp cho 8.683 trường hợp với số tiền chi trả trên 149 tỷ đồng.

VM(Nguồn Báo cáo số 305/BC-UBND)