Bổ sung vốn thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm.


Nghị quyết nêu rõ, điều chỉnh kế hoạch vốn dự kiến không giải ngân hết của 04 chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 15.500 tỷ đồng để bổ sung cho chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, đảm bảo tổng dư nợ các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình đến 31/12/2023 tối đa là 38.400 tỷ đồng.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 181/NQ-CP năm 2023 bao gồm người dân và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, doanh nghiệp, hợp tác xã, và hộ kinh doanh. Đặc biệt, nhóm ngành và lĩnh vực tạo động lực cho sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế cũng được đặc biệt chú ý.

Thời gian hỗ trợ: chủ yếu thực hiện trong 2 năm 2022-2023; một số chính sách có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện tùy theo diễn biến dịch bệnh.

 Có thể nói, Nghị quyết 181/NQ-CP năm 2023 đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực phục hồi và thúc đẩy kinh tế, đồng thời thể hiện sự quyết tâm và khả năng linh hoạt của Chính phủ trước những thách thức của thời kỳ hậu COVID-19. Chính sách hỗ trợ tạo việc làm và duy trì việc làm đồng thời tập trung vào sự đa dạng của đối tượng hỗ trợ, từ người lao động đến doanh nghiệp và các ngành công nghiệp quan trọng, là bước quan trọng để xây dựng một cộng đồng kinh tế mạnh mẽ và bền vững.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã chủ động bám sát các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, để tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2023, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 318.278 tỷ đồng, tăng 21.261 tỷ đồng (tăng 7,2%) so với năm 2022, trong đó vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 34.527 tỷ đồng, tăng 3.925 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 10,8%.

Cán bộ NHCSXH luôn hỗ trợ thông tin cho bà con vay vốn tại các Điểm giao dịch xã, phường.
Ảnh: Trần Việt

                                                                                                                                                               

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 304.431 tỷ đồng, tăng 21.082 tỷ đồng (tăng 7,4%) so với năm 2022 với hơn 6,6 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong đó, dư nợ theo các chương trình được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 259.589 tỷ đồng, tăng 16.903 tỷ đồng (tương

Đáng chú ý là Ngân hàng Chính sách xã hội, đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15. Đến hết tháng 6/2023, toàn hệ thống đã giải ngân hơn 19.000 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với năm 2022, với 351.000 khách hàng được vay vốn.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội,  đã giải ngân các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất 2% với số vốn là 139.000 tỷ đồng cho hơn 3,3 triệu lượt khách hàng. Tổng số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng là 1.940 tỷ đồng.

Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng nợ tiếp tục được duy trì ổn định. Tỉ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,62% trên tổng dư nợ (trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,17%, nợ khoanh chiếm 0,45%).

Trong 6 tháng đầu năm 2023, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 310.000 lao động; giúp hơn 4.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 25.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giải ngân cho hơn 3.000 hộ gia đình vay vốn mua máy vi tính và thiết bị học trực tuyến cho con em.

Vốn tín dụng chính sách cũng góp phần xây dựng hơn 871.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 571 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 7.000 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách…/.

CTV