Đà Nẵng có 11.269 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Đà Nẵng,  từ đầu năm 2023 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, các phòng chuyên môn đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ với nhiều giải pháp phù hợp. Tiếp đó, đã phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các xã phường triển khai thực hiện các phiên chợ việc làm di động, tham gia tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề tại các xã, phường; tăng cường cung cấp thông tin việc làm, học nghề đến các tổ dân phố, nhà ga tàu hỏa, bến xe... góp phần tăng cường, mở rộng phạm vi cung cấp thông tin việc làm, học nghề...

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ thất nghiệp từ cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, lập thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đúng chế độ. Đặc biệt, thành phố có 11.269 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, số người đủ điều kiện hưởng trợ cấp là 8.105 người, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2022. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 6.881 người và 362 người có quyết định học nghề được ban hành. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (248 hồ sơ tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2023), phân công nhân sự, phối hợp trong giải quyết hồ sơ đảm bảo kịp thời quyền lợi của người lao động và tuân thủ các quy định hiện hành về bảo hiểm thất nghiệp.  Qua đó, nhiều hộ dân và lao động thất nghiệp đã từng bước ổn định cuộc sống cũng như sẵn sàng cho những công việc tiếp theo.

Song song đó, Trung tâm tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa việc cung cấp thông tin qua mạng xã hội, facebook, zalo, website của Trung tâm, tư vấn trực tiếp 100% các chính sách về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và học nghề với người lao động đến giao dịch. 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm đã tư vấn, cung cấp thông tin 34.294 lượt người, đạt 42,8 % chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, trong đó tư vấn đã giới thiệu việc làm cho 2.603 lượt người, tư vấn học nghề cho 5.959 lượt người và tư vấn 25.732 lượt về pháp luật lao động, bảo hiểm thất nghiệp.

 Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng giải quyết hồ sơ đảm bảo kịp thời quyền lợi
của người lao động 

Trung tâm đã tổ chức 19 phiên giao dịch việc làm, trong đó công tác đối thoại, tư vấn giới thiệu việc làm tại UBND các phường, xã được tăng cường; khai thác, kết nối và thu thập thông tin tuyển dụng của 840 doanh nghiệp (Số doanh nghiệp liên hệ, kết nối và thu thập thông tin tăng 41% so với cùng kỳ năm 2022); kết nối, giới thiệu việc làm cho 1.943 lao động (đạt 48,5 % chỉ tiêu kế hoạch năm 2023), đạt kết quả sơ tuyển, phỏng vấn 1.319 lao động. Đăc biệt trong tháng 3/2023, Trung tâm đã phối hợp với Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Đà Nẵng) tổ chức Ngày hội việc làm thu hút hơn 500 lao động, học sinh, sinh viên tham gia tìm việc làm, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp; 63 doanh nghiệp trực tiếp tham gia tư vấn, tuyển dụng; 235 lao động, sinh viên được kết nối, giới thiệu việc làm.

Trung tâm đẩy mạnh kết nối, liên hệ với doanh nghiệp, đơn vị để thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng và đăng ký tuyển dụng qua Trung tâm với hơn 18.000 vị trí việc làm trống; cung cấp thông tin, nhu cầu tuyển dụng đa dạng về ngành nghề, yêu cầu, số lượng đến người lao động; cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người, làm cơ sở cho việc cung cấp, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động, phục vụ tốt cho công tác tư vấn, kết nối việc làm trong và ngoài thành phố. Triển khai kế hoạch xuất bản “Bản tin Sàn giao dịch việc làm năm 2023”, đã phát hành 06 bản tin cung cấp thông tin tuyển dụng, tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp và hoạt động dạy nghề của đơn vị. Bản tin được cung cấp đến các phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các xã phường để tuyên truyền đến người lao động trên địa bàn thành phố.