Đồng chí Phan Văn Linh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Công sản Việt Nam

Có sự quan tâm, hỗ trợ của Cục Việc làm, Bộ Lao động -TB và Xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của các ngành, các cấp, đoàn thể, cộng với sự tham gia tích cực của người dân và sự thay đổi nhận thức về công tác giải quyết việc làm của người lao động. Quảng Trị đã từng bước nâng cao hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm, qua đó thúc đẩy thị trường lao động Quảng trị ngày càng phát triển.

Đẩy mạnh đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Dịch vụ việc làm nhằm thúc đẩy hoạt động giao dịch việc làm, cung cấp các thông tin về thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung cũng như thị trường lao động Quảng Trị nói riêng, UBND tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh, triển khai quyết liệt các cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế; chính sách ưu đãi để thu hút, kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.


 
Trụ sở TRung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị

Các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động được Quảng Trị đẩy mạnh như: Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Dịch vụ việc làm, thúc đẩy hoạt động giao dịch việc làm, điều tra thị trường lao động đã góp phần kết nối cung - cầu lao động, cung cấp các thông tin về thị trường lao động… bước đầu đáp ứng yêu cầu hoạch định chính sách của các cấp, các ngành và địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong độ tuổi tìm kiếm việc làm và học nghề phù hợp theo yêu cầu của thị trường lao động.

 

 
Sàn giao dịch việc làm Quảng Trị

 

Tỉnh đã có những chính sách, cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, thành lập doanh nghiệp, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng nhiều khu công nghiệp; cụm công nghiệp; hoạt động kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch - văn hoá đã có bước phát triển khởi sắc tạo nhiều việc làm cho người lao động ở các vùng miền trong tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện, hỗ trợ thiết thực nhất để các doanh nghiệp trong tỉnh tháo gỡ khó khăn, mở rộng phát triển sản xuất và tạo việc làm. Tiếp tục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các chương trình, kế hoạch về phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động.

Số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, đặc biệt số doanh nghiệp sản xuất dày da, may mặc chuyển về các cụm công nghiệp cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động của tỉnh đang làm ăn xa về địa phương làm việc, phù hợp với nguyện vọng của người lao động trong tỉnh với phương châm “ly nông, bất ly hương”.

Các cấp ủy, Đảng, chính quyền các huyện, thị, thành phố và ở cơ sở luôn quan tâm trong việc quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và học nghề. Xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị thực hiện công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với giải quyết việc làm, đào tạo nghề và vận động nhân dân, người lao động tham gia tìm kiếm việc làm, học nghề.

Người lao động đã chủ động hơn trong việc nắm bắt các thông tin về thị trường lao động, tích cực tìm kiếm các thông tin tuyển sinh, tuyển dụng lao động. Ngày càng có nhiều người lao động đến trực tiếp Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị để được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cũng như tra cứu thông tin được Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị đăng tải trên các phương tiện truyền thông, internet, mạng xã hội để tìm kiếm việc làm, học nghề phù hợp.

Công tác thông tin, tuyên truyền được Quảng Trị đẩy mạnh, nhận thức của các ngành, các cấp, người sử dụng lao động và thanh niên về công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động ngày càng được nâng cao, qua đó góp phần thúc đẩy thị trường lao động Quảng Trị ngày càng phát triển./.

PV