Ban tổ chức khai mạc Hội chợ việc làm huyện Mường Chà

 

Gần 1.000 lao động gồm lao động thuộc đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động chưa có việc làm và các em học sinh, sinh viên cuối cấp trên địa bàn huyện Mường Chà có nhu cầu tìm kiếm việc làm và học nghề tại Hội chợ việc làm huyện Mường Chà.

Nhiều doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng tham gia Hội chợ việc làm cấp huyện năm 2020 tại huyện Mường Chà. Trong đó, có 10 đơn vị, doanh nghiệp tham gia hội chợ việc làm Mường Chà có nhu cầu tuyển dụng người lao động để đào tạo nghề và đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

Với nhu cầu tuyển dụng 300 lao động và tuyển sinh 300 học viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh có Trường cao đẳng nghề Điện Biên, Công ty Cổ phần Vạn Xuân Vivaxan, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Mường Chà đã tham gia phỏng vấn trực tiếp tại Hội chợ việc làm huyện Mường Chà.

Đặc biệt có 7 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia tuyển dụng tại Hội chợ việc làm huyện Mường Chà năm nay, gồm: Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam, Công ty TNHH đầu tư phát triển nguồn nhân lực IRE, Công ty TNHH Công  nghiệp Brother Việt Nam, Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long, Công ty TNHH May Tinh Lợi, Công ty TNHH nhân lực TTN Việt Nam, Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng Gaet với nhu cầu tuyển dụng là 2.500 chỉ tiêu.

 

Phỏng vấn trực tiếp được thực hiện tại Hội chợ việc làm huyện Mường Chà

 

Số lao động đến tham gia Hội chợ việc làm đều đã được các Đơn vị, Doanh nghiệp tư vấn cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, quyền lợi và nghĩa vụ của từng đơn hàng tuyển dụng. Qua đó, đã có trên 200 lao động trong tỉnh đăng ký và tham gia phỏng vấn trực tiếp với các Đơn vị, Doanh nghiệp.

Thông qua Hội chợ việc làm huyện Mường Chà được tổ chức lần thứ nhất, năm 2020, có thể nhận thấy, mặc dù ở huyện miền núi, việc đi lại khó khăn nhưng Hội chợ việc làm huyện Mường Chà  đã mở ra nhiều cơ hội kết nối cung - cầu lao động. Cả doanh nghiệp và người lao động đã biết được lợi ích của Hội chợ việc làm nên đã chủ động hơn trong việc tìm hiểu thông tin và trao đổi trực tiếp qua lại giữa người lao động với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề tại các Hội chợ việc làm. Có thể khẳng định, Hội chợ việc làm được tổ chức vẫn có sức hút lớn đối với các nhu cầu tìm việc làm của người lao động và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

 

Các doanh nghiệp và người lao động tham gia Hội chợ việc làm huyện Mường Chà

 

Từ kết quả của Hội chợ việc làm huyện Mường Chà, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm và tham mưu với lãnh đạo Sở Lao động – TB&XH tỉnh Điện Biên; phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, phường, xã, thị trấn cũng như các đoàn thể: Phụ nữ, Thanh niên và các trường THPT, THCS, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền và tổ chức các Hội chợ, phiên giao dịch việc làm ngày càng hiệu quả.

Với mục tiêu để Trung tâm Giới thiệu việc làm Điện Biên thực sự trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp các dịch vụ chính sách, nghề nghiệp, việc làm, xuất khẩu lao động; Bảo hiểm thất nghiệp kết hợp với dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động thì nguồn thông tin về thị trường lao động (cung - cầu lao động) của Trung tâm Giới thiệu việc làm Điện Biên phải thường xuyên được cập nhật đa dạng và phong phú, thông tin chính xác…, qua đó góp phần thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động với các nhu cầu tìm kiếm việc làm cũng nhưng tuyển dụng./.

Nhật Minh