(ĐCSVN) - Quảng Bình đẩy mạnh công tác định hướng khởi nghiệp bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp, đào tạo kỹ năng làm việc, kỹ năng tìm việc cho thanh niên để tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm giúp thanh niên giải quyết tình trạng thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện hướng dẫn theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; tổ chức tuyên truyền về giáo dục hướng nghiệp và định hướng giáo dục nghề nghiệp. Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình (Trung tâm DVVL) đã chủ động phối hợp với các trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh trong công tác giáo dục hướng nghiệp, lồng ghép thực hiện các chủ đề giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề gắn với công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên trong tỉnh, qua đó góp phần giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trẻ là thanh niên.

 

Ông Nguyễn Thanh Phương, GĐ Trung tâm DVVL Quảng Bình trao đổi với phóng viên Báo ĐT ĐCSVN

 

Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm DVVL Quảng Bình đã bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình đồng thời phối hợp với các ban, ngành, địa phương làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho lao động động trên toàn tỉnh nói chung và lao động là thanh niên nói riêng. Hàng năm, Trung tâm DVVL Quảng Bình ban hành các Kế hoạch như: Kế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm định kỳ tại Sàn giao dịch việc làm; Kế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại địa phương; Kế hoạch tuyên truyền hoạt động Sàn giao dịch việc làm; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng nghiệp, khởi nghiệp, nhất là tổ chức hướng nghiệp cho học sinh THPT, THCS…

 

Công tác tư vấn hướng nghiệp được Sở LĐTB&XH Quảng Bình tổ chức thường xuyên tại Trung tâm DVVL Quảng Bình

 

Các hoạt động tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng; Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước; Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm… được Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình thực hiện cóp hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác định hướng khởi nghiệp bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp, đào tạo kỹ năng làm việc, kỹ năng tìm việc cho thanh niên để tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm giúp các bạn thanh niên giải quyết tình trạng thất nghiệp, tự tìm cho mình một công việc kinh doanh riêng hoặc muốn tự mình làm và quản lý… tạo ra nguồn thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình.

Ngoài ra, hàng năm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp với các Trường Đại học, Cao đẳng Trung cấp chuyên nghiệp để tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh THPT, trong đó hội nghị đã cung cấp về thị trường lao động, về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và cũng như các cơ sở đào tạo để các em có cơ sở để lựa chọn ngành nghề cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, để gia đình và bản thân các anh luôn yên tâm sau khi tham gia nghĩa vụ trở về với cuộc sống ngoài quân ngũ có được việc làm phù hợp và tiếp tục phục vụ xã hội.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong các hoạt động tư vấn tuyển sinh, tổ chức ngày hội việc làm… cũng như đa dạng hóa các hình thức tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề nhất là liên kết với các cơ sở sản xuất, nhà máy, doanh nghiệp, khu công nghiệp… để đào tạo các ngành nghề phù hợp, bảo đảm đầu ra cho học viên ổn định việc làm và thu nhập đã có nhiều chuyển biến tích cực, xu hướng học nghề phù hợp với năng lực, sở trường được đông đảo thanh niên Quảng Bình quan tâm, lựa chọn./.

PV