Trụ sở Trung Tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị

 

Những năm qua, trong điều kiện nền kinh tế - xã hội của Quảng Trị còn nhiều khó khăn, hạn chế. Tình hình thị trường lao động ở Quảng Trị vẫn phát triển chậm. Lực lượng doanh nghiệp ở quy mô chủ yếu nhỏ và vừa, nhu cầu sử dụng lao động ít; các chế độ, chính sách, mức thu nhập chi trả cho người lao động còn thấp nên chưa hấp dẫn, thu hút người lao động đến làm việc. Mặc dù còn những khó khăn nhất định, nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ của Cục Việc làm, UBND tỉnh, sự chỉ đạo của Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị và sự phối hợp của các ban, ngành, địa phương liên quan, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị (Trung tâm) đã từng bước khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tìm ra các giải pháp phù hợp để thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Trong giai đoạn từ năm 2017 - 2019 Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị đã thực hiện tư vấn về việc làm, học nghề và các chính sách liên quan đến lĩnh vực lao động việc làm, bảo hiểm thất nghiệp cho 84.000 lượt người và tổ chức, đơn vị. Cung ứng, giới thiệu việc làm cho 6.540 lao động, trong đó có 965 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Riêng trong năm 2019 đã cung ứng, giới thiệu việc làm cho 2.494 lao động, trong đó có 443 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Với phương châm luôn đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu, ngoài việc tích cực tìm hiểu, lựa chọn và ký kết nhiều hợp đồng cung ứng lao động chất lượng cao với các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước, các công ty xuất khẩu lao động uy tín, chất lượng, Trung tâm đã tăng cường phối hợp với các Trung tâm giới thiệu việc làm của nhiều tỉnh, thành trong cả nước để liên kết, tìm hiểu thị trường lao động cũng như các thông tin, nhu cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp, từ đó giới thiệu cho người lao động Quảng Trị đến làm việc. Người lao động được giới thiệu thuộc nhiều ngành nghề và đa số đều có việc làm ổn định, thu nhập khá cao, các quyền lợi khác của người lao động được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị luôn chú trọng thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ tạo việc làm của Đảng và Nhà nước cho người lao động, đồng thời tích cực tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ để người lao động nắm bắt các chính sách liên quan và có thêm nhiều điều kiện, cơ hội để tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm phù hợp.

 

Sàn giao dịch việc làm Quảng Trị

 

Để người lao động có được nguồn thông tin phong phú cũng như thuận lợi trong việc tra cứu thông tin về thị trường lao động - việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị đã tăng cường phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan để thu thập, xử lý và cung cấp, chuyển tải thông tin với nhiều hình thức hữu hiệu gồm: Tổ chức thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị; Đặt bảng thông tin, thông báo về thị trường lao động, về tuyển dụng lao động ở các điểm văn hoá, sinh hoạt cộng đồng; In ấn, phát hành nhiều panô, áp pích, tờ rơi để treo, dán và gửi đến các huyện, thành phố, thị xã; các xã, phường, thị trấn và trực tiếp cung cấp cho các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động. Đặc biệt, thông qua hoạt động của trang Website: “vieclamquangtri.vn”, trang Facebook “Việc làm Quảng Trị” đã góp phần đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động của Trung tâm, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lao động - việc làm; hỗ trợ tích cực trong các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu lao động.

Kết quả giai đoạn 2017 – 2019 đã tổng hợp, thông báo 65 lượt bản tin liên quan đến lao động việc làm trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Trị; Treo dán 200 lượt băng rôn; phát hành 10.200 tờ rơi, pa nô, áp phích về thị trường lao động, tuyển dụng lao động để treo, dán và cung cấp cho các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động. Đến nay trang thông tin điện tử “vieclamquangtri.vn” và Facebook của Trung tâm đã có hơn 6 triệu lượt truy cập.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị đã không ngừng đổi mới, nâng cao nội dung, hình thức, chất lượng tư vấn tại văn phòng Trung tâm, tại Sàn giao dịch việc làm và các văn phòng đại diện. Đội ngũ cán bộ Trung tâm đã tích cực, thường xuyên về cơ sở để phối hợp với các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước, các đơn vị xuất khẩu lao động; với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã; với cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể các xã, phường, thị trấn và đội ngũ cộng tác viên của Trung tâm tại các địa phương trong tỉnh để tổ chức thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm tại cơ sở và luôn đặt lợi ý của người lao động lên hàng đầu./.

Nhóm PV