Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý triển khai 7 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực việc làm năm 2023. Trong đó có nhiệm vụ chủ động, tích cực thực hiện chính sách bảo hiểm thấp nghiệp; tập trung triển khai các giải pháp thu hồi dứt điểm tiền bảo hiểm thất nghiệp hưởng sai quy định; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công về bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng chí Lê Văn Thanh – Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu
tại hội nghị. Ảnh: Lê Hoàng


Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Lê Văn Thanh cho biết: Lao động - việc làm là một trong các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần đảm bảo cuộc sống và phát triển toàn diện của người dân. Thứ trưởng nhận định, năm 2023, dự báo thị trường lao động chắc chắn cũng sẽ chịu nhiều rủi ro và thách thức, việc sản xuất, kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các địa phương phải nắm bắt tình hình biến động của thị trường lao động, đặc biệt là tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời có những biện pháp kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động..

Các trung tâm dịch vụ việc làm cần tăng cường hoạt động thu thập, cung cấp thông tin, kết nối cung cầu lao động, giới thiệu việc làm cho người lao động. Chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nâng cao chất lượng hoạt động vay vốn; lồng ghé hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, chương trình, dự án thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn theo hướng phi nông nghiệp...; ưu tiên cho vay đối với lao động là người dân tộc thiểu số, lao động thanh niên, phụ nữ nông thôn... Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, kết nối cung-cầu lao động, việc quản lý sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ việc làm…

Năm 2022, thị trường lao động cơ bản đã phục hồi. Lực lượng lao động tăng khá nhanh, trong đó, lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 51,7 triệu người; tỉ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,5%. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,7 triệu đồng/tháng; tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,32%. Tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm đạt trên 2,2 triệu lượt người.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Tào Bằng Huy - Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ  Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội cho hay: Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản về lao động, việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động; hướng dẫn chỉ đạo các địa phương triển khai tốt thực hiện chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Quang cảnh tại hội nghị. Ảnh: Lê Hoàng


Bên cạnh đó, sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và chỉ đạo các cơ quan chức năng và các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường kiểm tra giám sát, theo dõi nắm chắc tình hình thực hiện chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động các địa phương.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho Sở Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội các tỉnh thành phía Bắc đã phát biểu thảo luận, trao đổi, giải đáp các vấn đề về lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp...

Năm 2023, Cục Việc làm sẽ xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/1/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội; triển khai các hoạt động trong kế hoạch thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg về Chương trình phát triển thị trường lao động đến năm 2030. Chú trọng hơn tới quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu về dân cư…