Năm 2020, dân số tỉnh An Giang có khoảng trên 1,9 triệu người. Số người trong độ tuổi lao động chiếm trên 60% so với dân số của tỉnh. Vì vậy, mỗi năm, An Giang có khoảng 20.000 người bước vào độ tuổi lao động.

Thời gian qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh có nhiều giải pháp tích cực trong việc giải quyết việc làm cho người dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần giảm nghèo, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện nay số lao động An Giang đi xuất khẩu lao động gia tăng, lao động đi làm việc tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc… hầu hết có việc làm ổn định, thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt. Vì vậy, nhiều người đã ý thức được rằng đi làm việc ở nước ngoài là một trong những giải pháp hiệu quả để cải thiện cuộc sống, từ đó chủ động đăng ký tham gia.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang cũng triển khai thành công chương trình vay vốn tạo việc làm cho người lao động. Từ chương trình giúp hàng ngàn lao động tự tạo việc làm ổn định, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực.

Năm 2019, nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm 31.405 lao động, đạt 105 % so với kế hoạch, góp phần giữ tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 4%.


Năm 2020 An Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho 30.000 lao động
(Ảnh: Chí Tâm)


Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, năm 2020, An Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động. Trong đó, tỉnh tập trung giải quyết việc làm thông qua các chương trình, dự án đối với hộ nghèo, cận nghèo; dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững cho 19.500 lao động; giải quyết việc làm thông qua chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho khoảng 500 lao động...

Để công tác giải quyết việc làm cho người lao động đạt hiệu quả, An Giang thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng ưu tiên như hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động thuộc hộ bị thu hồi đất, người dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, lao động khó khăn về kinh tế... theo Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển mô hình liên kết xã, phường, thị trấn với nhau để nhân rộng số lao động đi xuất khẩu lao động có việc làm tốt và thu nhập ổn định. Từ đó định hướng cho lao động khác của địa phương có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động.

Bên cạnh đó, để công tác giải quyết việc làm cho người lao động đạt hiệu quả, ông Phạm Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang cho biết: An Giang sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm cho người lao động; đổi mới, tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; các dự án sản xuất, kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để tăng gia sản xuất, tạo việc làm cho người lao động

Năm 2020, tỉnh An Giang phấn đấu tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị duy trì ở mức dưới 4% và khoảng 200 cán bộ làm công tác lao động việc làm từ tỉnh đến cơ sở được tập huấn. Dự kiến, An Giang sẽ huy động nguồn vốn để thực hiện kế hoạch “Chương trình việc làm An Giang năm 2020” là hơn 29,8 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 980 triệu đồng, ngân sách địa phương hơn 28,8 tỉ đồng. Nguồn vốn này được kỳ vọng sẽ giúp tỉnh khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút lực lượng lao động tham gia làm việc, nhất là lực lượng học sinh, sinh viên mới ra trường, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho người dân tự tạo việc làm.

Cùng với đó, để người lao động có thêm nhiều cơ hội tiếp cận việc làm, thời gian tới, An Giang tập trung dự báo nhu cầu thị trường lao động, tăng dần quy mô các chương trình đào tạo chất lượng cao, chuyên ngành khoa học liên quan đến công nghệ, kỹ thuật và những ngành thị trường có nhu cầu tuyển dụng cao; mở rộng thị trường xuất khẩu lao động. Song song đó, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, chú trọng đào tạo nghề theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp./.

Khánh Vy