Trong thời gian từ 21/10 đến 03/11, các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Người lao động nhận tiền hỗ trợ do quận Hoàn Kiếm chi trả, theo quy định tại
Nghị quyết 68/NQ-CP (Ảnh: KTĐT)


Theo quyết định, các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021, Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021.

Đồng thời kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2021 và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Các đoàn kiểm tra cũng kiểm tra tình hình hỗ trợ gạo và các chính sách an sinh xã hội khác.

Đặc biệt, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu các đoàn kiểm tra nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động trong các ngành, nghề, lĩnh vực, trong các doanh nghiệp, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, khu công nghiệp, khu chế xuất; tình hình dịch chuyển lao động ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động tự do; đề xuất các giải pháp khắc phục và phục hồi, phát triển thị trường lao động và các kiến nghị (nếu có).


PV