Lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa.

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa: từ đầu năm đến nay Trung tâm đã tiếp nhận 14.051 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có 13.345 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mặc dù số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đều tăng nhưng việc giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp luôn được bảo đảm đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng. Qua đó, đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh việc làm, thu nhập của người dân gặp nhiều khó khăn sau đại dịch. 

Đồng chí Hoàng Duy Xuyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm cho biết: Để hỗ trợ người lao động mất việc làm, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hoá đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kết nối cung cầu lao động cũng như giải quyết các chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và trả kết quả cho người lao động bằng các hình thức trực tiếp và thông qua dịch vụ bưu chính, đặc biệt là thực hiện thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng quy trình, quy định của Bộ Lao Động, Thương binh & xã hội. 

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến đông đảo người lao động, khuyến khích người lao động tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp, một mặt tiếp nhận và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Cùng với đó, tăng cường kết nối thông tin với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng nhằm cung cấp đa dạng thông tin vị trí việc làm, giúp người lao động thất nghiệp có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm phù hợp, hạn chế tình trạng thất nghiệp. Trung tâm sẽ phối hợp cùng với các cơ sở đào tạo nghề để tổ chức đào tạo cho lao động là người thất nghiệp, nhằm giúp họ học nghề mới, chuyển đổi nghề nghiệp... Bên cạnh giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm cũng đẩy mạnh thu thập thông tin về thị trường lao động để nắm bắt, cập nhật tình hình biến động lao động, khai thác vị trí việc làm trống. Từ đó tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người sử dụng lao động, góp phần điều tiết thị trường, giảm tỷ lệ thất nghiệp./.


PV