Tham dự và chủ trì hội thảo có ông Tào Bằng Huy, Phó Cục Trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội; đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phòng thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI); các Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, Bảo hiểm Xã hội 21 tỉnh, thành khu vực phía Bắc và đại diện các Trung tâm Dịch vụ việc làm cấp cơ sở cùng tham gia đóng góp ý kiến.

 
Ông Tào Bằng Huy, Phó Cục Trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Tào Bằng Huy - Phó Cục trưởng Cục Việc làm cho biết: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2019, sau hơn 11 năm thực hiện, đến nay có trên 13,4 triệu người tham gia BHTN, chiếm 27,5% lực lượng trong độ tuổi. Chính sách BHTN đã thực hiện tốt vai trò là điểm tựa cho người thất nghiệp với trên 6 triệu lượt người được hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó 97% người hưởng trợ cấp thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, số người được hỗ trợ học nghề có xu hướng tăng năm sau cao hơn năm trước.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết năm 2019, kết dư Quỹ BHTN là 84.000 tỷ đồng, dự báo đến năm 2025, Quỹ BHTN vẫn đảm bảo an toàn. Nhìn chung, các quy định của Luật Việc làm và các văn bản hưởng dẫn đã tạo một hành lang pháp lý cụ thể, rõ ràng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, việc thực hiện BHTN theo quy định tại Nghị định số 28/2015/NĐ-CP còn gặp nhiều vướng mắc như: Điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề là khá chặt chẽ, các trường hợp bấ khả kháng rất hiếm xảy ra, do đó, người sử dụng lao động khó tiếp cận với chế độ này... Ít người thất nghiệp có nhu cầu học nghề trong đó có nguyên nhân mức hỗ trợ học nghề thấp, người thất nghiệp chỉ được hỗ trợ học nghề tại địa phương nơi đang hưởng rợ cấp thất nghiệp; chưa có quy định cụ thể giấy tờ về việc chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp doanh nghiệp không có người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo pháp luật được ủy quyền.

Để giải quyết những tồn tại, vướng mắc trên, ngày 29/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, trong đó sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, quy trình thực hiện BHTN, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng, chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, các biểu mẫu...và bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 28/20015/NĐ-CP. "Ngoài ra, quy định về việc trả kết quả hồ sơ cho người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH chưa phù hợp, làm phát sinh thời gian và chi phí của người lao động; bãi bỏ quy định về các trường hợp được miễn thông báo về việc tìm kiếm làm và bổ sung một số trường hợp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm" - ông Huy nêu một số điểm hạn chế, phát sinh khác thuộc phạm vi, thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ đó cho rằng, cần thiết phải xây dựng các nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

 
Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp trình bày dự thảo sửa đổi Thông tư 28/2015/TT- BLĐTBXH

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung trao đổi, góp ý cụ thể cho các điều khoản của dự thảo Thông tư sửa đổi nhất là các quy định tham gia và đóng bảo hiểu thất nghiệp; quy định hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm; các quy định về trợ cấp thất nghiệp……

Phát biểu tại Hội thảo ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm đã trình bày dự thảo sửa đổi với những quy định mới tại dự thảo từ những ý kiến đóng góp do các địa phương gửi về Cục Việc làm. Đặc biệt là quy định đóng bảo hiểm xã hội, tư vấn việc làm, hưởng trợ cấp thất nghiệp…và đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH được hoàn thiện.

Để hoàn thiện dự thảo sửa đổi thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH, Cục Việc làm dự kiến tiếp tục tổ chức lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015, tại tỉnh An Giang và Khánh Hòa.

TT