Ảnh minh họa: Cục Quản lý lao động ngoài nước

Theo thông tin của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), người lao động E-9 về phép trước khi trở lại Hàn Quốc phải đến Văn phòng cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (Văn phòng HRD) ở nước phái cử tại để xin “Giấy xác nhận địa điểm tự cách ly”.

Để được cấp giấy xác nhận này, người lao động E-9 trước khi nhập cảnh phải chủ động liên hệ với chủ sử dụng, người thân, Đại sứ quán…để chuẩn bị địa điểm tự cách ly tại Hàn Quốc, sau đó liên hệ với Văn phòng HRD ở nước phái cử. Văn phòng HRD ở nước phái cử sẽ lập danh sách người lao động và gửi về cho HRD Korea để xác minh địa điểm tự cách ly. Nếu địa điểm cách ly đáp ứng yêu cầu thì Văn phòng HRD ở nước phái cử cấp Giấy xác nhận địa điểm tự cách ly cho người lao động.

Người lao động có Giấy xác nhận địa điểm tự cách ly sẽ được hỗ trợ để việc nhập cảnh được nhanh chóng. Người lao động không có Giấy xác nhận địa điểm tự cách ly có thể bị từ chối làm thủ tục lên máy bay hoặc khi nhập cảnh Hàn Quốc sẽ phải làm thêm nhiều thủ tục xác minh và có thể bị từ chối cho nhập cảnh nếu không có địa điểm tự cách ly phù hợp.

Trong trường hợp người lao động không thể xin được Giấy xác nhận địa điểm tự cách ly vì lý do khách quan (như lịch bay gấp), khi làm thủ tục nhập cảnh tại Hàn Quốc sẽ được cán bộ của HRD Korea hỗ trợ xác minh địa điểm tự cách ly. Nếu địa điểm tự cách ly không đáp ứng tiêu chuẩn, người lao động có thể được bố trí cách ly tại địa điểm cách ly tập trung của địa phương. Nếu người lao động từ chối cách ly tập trung tại địa phương thì phải đưa ra được địa điểm tự cách ly khác phù hợp. Cơ quan chức năng của Hàn Quốc sẽ xác minh và cho phép người lao động nhập cảnh nếu địa điểm tự cách ly đó phù hợp.

Trong trường hợp địa điểm cách ly tập trung ở địa phương không thể tiếp nhận thêm hoặc cũng không thể sử dụng trường đào tạo định hướng của các cơ quan đào tạo sau nhập cảnh để cách ly, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc dự kiến thiết lập địa điểm cách ly chuyên dùng cho lao động E-9.

Hàn Quốc cho biết, người lao động sẽ phải trả chi phí (khoảng 100.000 won/ngày - gần 2 triệu đồng) khi được cách ly tại địa điểm cách ly tập trung địa phương hoặc chuyên dùng cho lao động E-9.. Đối với một số trường hợp người lao động gặp khó khăn về tài chính, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đang cân nhắc để cho những lao động này vay không lãi suất để chi trả chi phí cách ly từ nguồn tiền lãi của bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh và bảo hiểm chi phí hồi hương chưa được chi trả, hiện đang được HRD Korea quản lý./.

Nhóm PV