Ngày 22/5/2020, tại Quảng Ninh, Cục Việc làm, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp”. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo đại diện một số Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo các Trung tâm Dịch vụ Việc làm  của 20 tỉnh khu vực Miền Bắc; Một số cơ quan báo chí, truyền thông của trung ương và địa phương...


Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm đã khái quát một số nội dung chính của Đề án, những vấn đề cấp thiết đặt ra cần được thay đổi và hoàn thiện để chính bảo hiểm thất nghiệp đáp ứng được mục tiêu về độ bao phủ, các chỉ tiêu về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, mức độ hài lòng của người lao động…  Đồng chí Vũ Trọng Bình nhấn mạnh: Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” là Đề án quan trọng, hoàn thiện Đề án chính là để chúng ta có được một chính sách bảo hiểm thất nghiệp đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cũng là cụ thể hóa tốt nhất các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” được dự thảo trên cơ sở nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng chí Vũ Trọng Bình đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung nghiên cứu kĩ  các nhóm nhiệm vụ đặt ra của Đề án, đóng góp các ý kiến để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện cho Đề án đáp ứng các đòi hỏi từ thực tiễn, khách quan.

Lãnh đạo Cục Việc làm chủ trì Hội thảo

 

Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm đã trình bày khái quát một số nội dung chính của Đề án, phân tích, đánh giá những vướng mắc, hạn chế của chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện hành, bao gồm những hạn chế về bộ máy, về nhân sự, về cơ chế tài chính… Từ những tồn tại thực tế của chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện hành, Đề án đã đặt ra hàng loạt vấn đề cần được thảo luận, trao đổi, phản biện… Đề án cũng đưa ra 11 nhóm giải pháp cũng như giao nhiệm vụ cho các Bộ, Ngành trong thời gian tới nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp thuận lợi, hiệu quả từ khâu thu, tiếp nhận, giải quyết đến khâu chi trả bảo hiểm thất nghiệp, khắc phục những khó khăn, vướng mắc hiện hành.

 

Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm trình bày nội dung của Đề án tại Hội thảo

 

 

Đại biểu dự hội thảo phát biểu đóng góp ý kiến cho Đề án

 

Đồng tình với nội dung trình bày của đại diện Cục Việc làm, một số ý kiến thảo luận tại Hội thảo đã chỉ ra những kết quả tích cực của chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng như những tồn tại, bất cập, những điểm hạn chế của chính sách bảo hiểm thiết nghiệp hiện hành. Từ thực tiễn tại địa phương, các đại biểu đã đóng góp cho Hội thảo nhiều ý kiến quan trọng cho bộ phận dự thảo Đề án nhằm góp phần hoàn thiện Đề án tối ưu nhất./.

PV