Chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. (Ảnh minh họa: PC)

 

Theo đó, lao động tự do đủ điều kiện hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội, bị mất việc làm do phải dừng hoạt động vì COVID từ ngày 1/5 đến 31/12 được Hà Nội hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/lần.

Lao động tự do được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/lần

Theo nội dung Quyết định số 3642 , nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) là đối tượng khó xác định nhất.

Vì vậy, trong nội dung quyết định, lao động tự do được hỗ trợ là người lao động theo quy định tại khoản 1 điều, 3 của Luật Việc làm (người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc), làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố.

Cụ thể phải phải tạm dừng hoạt động trong nội dung các vản bản chỉ đạo, như: Công điện số 04 ngày 29/4/2021; Công điện số 06 ngày 3/5/2021; Chỉ thị số 12 ngày 11/5/2021; Văn bản số 1408 ngày 11/5/2021; Công điện khẩn số 11ngày 24/5/2021; Công điện số 14 ngày 12/7/2021; Công điện số 15 ngày 18/7/2021.

Đối với nhóm lao động tự do khác được hỗ trợ là người lao động bị cách ly, cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Lao động tự do đủ điều kiện hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố; bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người/lần. Phương thức chi trả theo hình thức trực tiếp cho người lao động trên cơ sở danh sách được phê duyệt.

Đối với các trường hợp người lao động bị mất việc làm thuộc các ngành nghề bị tạm dừng hoạt động sau ngày Quyết định số 3642 có hiệu lực thi hành, thì các bên liên quan áp dụng theo văn bản chỉ đạo của UBND thành phố hoặc chính quyền địa phương theo từng thời điểm và diễn biến của dịch COVID-19.

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Cũng tại quyết định này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết định giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (áp dụng là 12 tháng, từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022); hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, trong thời gian từ ngày 7/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đồng ý hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương… chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp…

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ
cấp thất nghiệp được áp dụng đến hết ngày 31/1/2022. Ảnh minh họa: PT


Cùng với đó, UBND thành phố Hà Nội có chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được áp dụng đến hết ngày 31/1/2022. Theo đó, người lao động có nhu cầu hỗ trợ gửi bộ hồ sơ theo quy định đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (tại trụ sở chính hoặc tại 13 điểm, sàn giao dịch việc làm vệ tinh) thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Những trường hợp F0, F1 đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly, cần nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý cơ sở y tế, cơ sở cách ly chậm nhất đến hết ngày 31/3/2022 để được giải quyết.

Người lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, du lịch nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch.

Đối tượng hộ kinh doanh gửi hồ sơ trước ngày 31/1/2022 đến UBND cấp xã nơi kinh doanh.

Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội để xác nhận để được hỗ trợ vay vốn. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022./.

 

 


PC