Thực hiện Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP. Hà Nội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) TP. Hà Nội được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trên địa bàn Thành phố.

Người lao động nhận tiền hỗ trợ do quận Hoàn Kiếm chi trả, theo quy định
tại Nghị quyết số 68/NQ-CP. Ảnh: Thủy Trúc/KTĐT


Trong thời gian qua, chi nhánh Ngân hàng CSXH Thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan truyền thông, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, các hội đoàn thể, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội để tuyên truyền chính sách, đồng thời công khai tại tất cả các điểm giao dịch tại UBND cấp xã về quy trình thủ tục cho vay; tạo điều kiện để người sử dụng lao động đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng và thuận lợi. Chi nhánh cũng đã tổ chức thảo luận, tập huấn, triển khai văn bản hướng dẫn nghiệp vụ số 6199/HD-NHCS ngày 8/7/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH tới 100% cán bộ trong đơn vị, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về nhân lực, vật lực để triển khai hoàn thiện hồ sơ và giải ngân chính sách này tới khách hàng vay vốn.

Trong những ngày qua, mặc dù TP. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, toàn Thành phố đang tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, việc đi lại cũng khó khăn, nhưng cán bộ Ngân hàng CSXH bằng các giải pháp công nghệ thông tin, email, các ứng dụng trên điện thoại Zalo, Viber… vẫn tích cực giải đáp, giúp đỡ người sử dụng lao động tìm hiểu chính sách vay vốn này và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn để kịp thời giải ngân, giúp người sử dụng lao động có nguồn vốn trả lương cho lao động ngừng việc.

Trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng CSXH Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cơ quan tiếp tục tuyên truyền phổ biến chính sách, đặc biệt là phối hợp với cơ quan BHXH, cơ quan thuế để hướng dẫn người sử dụng lao động trong việc hoàn thiện hồ sơ kịp thời để giải ngân nhanh nhất./.

PV