Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: TT)

 

Thực hiện Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về việc hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Trong thời gian qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều lớp dạy nghề cho người lao động học may, nấu ăn ngay tại Trung tâm. Đồng thời tuyên truyền về chính sách việc làm cho người lao động thông qua các Banner, Áp phích… giúp người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của người lao động.


Phóng viên Báo điện tử ĐCSVN trao đổi với lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm


Văn phòng tư vấn việc làm cho người lao động


Lớp dạy cắt may tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm


Giáo viên hướng dẫn cắt may cho học viên


Các áp phích tuyên tuyền xung quanh khu vực Trung tâm Dịch vụ Việc làm


 

 

 


 

 

 

Thanh Liêm