Tuyên truyền tham gia BHXH, BHTN trên đường phố

 

Báo cáo từ BHXH tỉnh Đồng Tháp cho biết: 6 tháng đầu năm 2020, bên cạnh việc bám sát các điều hành của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); chủ động xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho BHXH cấp huyện; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020. Trong đó kịp thời giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 cho BHXH cấp huyện; gắn với đẩy mạnh đôn đốc BHXH cấp huyện thực hiện rà soát, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ dữ liệu do cơ quan thuế chuyển sang; kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện.

Tính đến ngày 30/6/2020, toàn tỉnh Đồng Tháp phát triển được 1.384.217 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiepj (BHTN), trong đó có 93.740 người tham gia BHXH bắt buộc; BHTN 83.922 người. Số người tham gia BHYT là 1.375.465 người, tăng 44.973 người, chiếm 85,99% dân số toàn tỉnh. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 3.969 người, nâng tổng số người tham gia toàn tỉnh lên 8.752 người.

Đây là một trong những điểm sáng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện thông qua các hoạt động phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, thực hiện livestream qua ứng dụng Facebook, tổ chức lễ ra quân, diễu hành tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên phạm vi toàn tỉnh...

6 tháng cuối năm 2020, với mục tiêu phấn đấu phát triển đạt 101.241 người tham gia BHXH bắt buộc; 19.309 người tham gia BHXH tự nguyện; 92.516 người tham gia BHTN; BHYT 1.418.548 người, đạt 90% dân số thực tế. BHXH tỉnh Đồng Tháp xác định chủ động phối hợp với sở, ban, ngành triển khai các giải pháp giải quyết những tồn tại, vướng mắc có liên quan; góp phần tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp, tạo thị nhiều cơ hội cho người lao động tham gia thị trường lao động và tham gia BHXH, BHTN lâu dài.


Tin, ảnh: HM