Quang cảnh Hội nghị

 

 Thay mặt lãnh đạo Cục Việc làm, đồng chí Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng đã báo cáo kết quả công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm 2019, ngoài các nhiệm vụ thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, Cục Việc làm đã tổ chức và triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Năm 2019 Cục đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ để xây dựng các kế hoạch và triển khai các hoạt động về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động nước ngoài đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng báo cáo kết quả công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

 

Cục đã tập trung vào các hoạt động nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thị trường lao động; đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm của hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm; theo dõi các chỉ tiêu về thị trường lao động... Trung tâm Quốc gia dịch vụ việc làm đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động sự nghiệp, phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về việc làm, thông tin thị trường lao động; phân tích, dự báo thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp.

Trên cơ sở tổng kết các hoạt động của năm 2019, Cục Việc làm đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác năm 2020: Tiếp tục chủ động rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định của Bộ Luật lao động, Luật Việc làm, các luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động. Tập trung công tác dự báo thị trường lao động, dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp để quản trị tốt thị trường lao động và người thất nghiệp sớm có việc làm ổn định cuộc sống;Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động;Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động; Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện các chính sách về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động; Mở rộng hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ.

Với mục tiêu giải quyết việc làm trong nước cho khoảng 1,5 triệu lao động; Hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động thông qua Quỹ quốc gia về việc làm; Duy trì tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: Dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 63-65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 24 - 25%; Hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc ngành LĐTBXH tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho khoảng trên 2 triệu lượt người góp phần nâng tỉ lệ lao động có việc làm qua thông qua hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trên35% vào năm 2020;Tăng cường công tác thông tin thị trường lao động, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam…

Đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại Hội nghị

 

Dự hội nghị tổng kết và phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Cục Việc làm đã đạt được trong năm 2019, đồng thời mong muốn tập thể Cục Việc làm tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đối với công việc trong năm 2020. Về nhiệm vụ cụ thể, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị, Cục Việc làm cần tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, các văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu đề xuất sửa đổi những nội dung "đánh giá hệ thống về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong kỷ nguyên số, góp phần nâng cao chất lượng năng suất lao động". Đặc biệt là vấn đề Thị trường lao động đang đặt ra những yêu cầu thay đổi hằng ngày, hằng giờ. Làm sao để có giải pháp hoàn thiện thị trường lao động đồng bộ và hiện đại. Cục Việc làm nghiên cứu, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thị trường lao động (Thị trường lao động online) qua đó tạo điều kiện cho người lao động có nhiều cơ hội tự tìm việc làm phù hợp từ nguồn cơ sở dữ liệu thông tin được tạo ra bởi Thị trường lao động online.

 Đồng chí Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm phát biểu tại Hội nghị

 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình đã nhấn mạnh các nhiệm vụ năm 2020 Cục Việc làm cần tập trung vào các vấn đề về đánh giá thực trạng và định hướng hoàn thiện thông tin thị trường lao động; Định hướng trong thời gian tới, các trung tâm dịch vụ việc làm phải tiếp tục đảm bảo giải quyết đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời hạn cho người lao động đối với các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp tốt giữa các ngành… trong việc tuyên truyền, chia sẻ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; cần tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, cập nhật tình hình biến động lao động của các doanh nghiệp trên các địa bàn…/.

Trường Sơn