Chiều ngày 7/5, tại Hà Nội, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức gặp gỡ báo chí nhằm chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về công tác tham mưu, chuẩn bị dự thảo các Đề án: “Hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030”; Đề án “Dự báo cung - cầu lao động” và vấn đề Bảo hiểm thất nghiệp...; Hơn 20 cơ quan báo chí, truyền thông đã đến dự, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền.

 

Đồng chí Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm phát biểu tại hội nghị

 

Đồng chí Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm đã nhấn mạnh một số nội dung quan trọng: Với chức năng quản lý nhà nước về lao động việc làm, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm về lĩnh vực lao động, việc làm để tiếp thu những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực lao động việc làm cũng như các nhà kinh tế hàng đầu trong nước và quốc tế…

Từ đòi hỏi của thực tiễn, đặc biệt là xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Cục Việc làm đã không ngừng đổi mới phương pháp nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá và dự báo các xu thế trong lĩnh vực lao động việc làm. Nhiều mô hình của các nước phát triển trên thế giới đã được Cục Việc làm chủ động tham khảo, học hỏi…

Để phát huy được vai trò, chức năng quan trọng của mình, Cục Việc làm đã bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Trong đó, tiếp tục tham mưu để hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển đồng bộ, liên thông thị trường lao động cả về quy mô, chất lượng lao động và cơ cấu ngành nghề. Có cơ chế, chính sách để định hướng dịch chuyển lao động, phân bố hợp lý lao động theo vùng; lao động di cư và gia đình được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức dịch vụ tư vấn việc làm theo quy định của pháp luật. Minh bạch thông tin thị trường lao động…

Vấn đề bảo hiểm thất nghiệp cũng được Cục Việc làm đặc biệt chú trọng để tham mưu và dự thảo các văn bản chế độ chính sách nhằm tối ưu trong thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Theo đó, công tác dự báo đã được Cục Việc làm thực hiện có hiệu quả trong thời gian vừa qua, đặc biệt các số liệu dự báo liên quan đến các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Đại dịch CoVid-19 của Cục Việc làm đã dự báo sát với số liệu công bố của Tổng Cục thống kê sau đó.

 

Quang cảnh hội nghị

Có thể nói, thời gian qua Cục Việc làm đã cố gắng, nỗ lực phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, uy tín của Cục ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, không thoả mãn với những gì đã làm được, Cục Việc làm mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường phối hợp với Cục Việc làm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng về lĩnh vực lao động, việc làm. Qua đó, các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng thời phản ánh những tác động từ chủ trương, chính sách đến thực tiễn cũng như hơi thở của cuộc sống./.

Nhóm PV