Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tại
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Ảnh minh họa: KT).  

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn chủ động, tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật quan trọng liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, như: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi)… Đồng thời, ngành cũng tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các dự thảo nghị định, thông tư để cụ thể hóa, triển khai thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội chịu tác động tiêu cực nặng nề của đại dịch COVID-19, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.

Tính đến hết tháng 6/2021, toàn quốc có 16,17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có 14,99 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 509.817 người so với cùng kỳ năm 2020. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 1,17 triệu người, tăng 466.586 người so với cùng năm 2020. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 13,25 triệu người, tăng 528.282 người so với cùng kỳ năm 2020. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 87,5 triệu người, bao phủ 89,63% dân số.

Công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 195.143 tỷ đồng, đạt 45,23% kế hoạch Chính phủ giao năm 2021. Tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chiếm tỷ lệ 5% so với số phải thu; giảm 0,3% so với tỷ lệ nợ cùng kỳ năm 2020...

Được biết, 6 tháng đầu năm 2021, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đoàn kết, chung sức vượt qua nhiều khó khăn, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có tăng, nhưng chưa bền vững và chưa đạt như mong muốn; nhiều địa phương còn lúng túng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình dịch bênh. Do đó, 6 tháng cuối năm 2021, toàn ngành xác định nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ, phục vụ người tham gia./.


PV