• Chính sách và Pháp luật  

Phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay tạo việc làm ở huyện Quế Phong
20/12/2023
(ĐCSVN)- Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An tạo nhiều cơ hội cho người lao động là các thanh niên ở địa phương tiếp cận với nguồn vốn vay tạo việc làm theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Hiệu quả chương trình vay vốn giải quyết việc làm tại tỉnh Nam Định
08:42 04/10/2022
(ĐCSVN)- Trong 20 năm qua, NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho 38.860 lượt khách hàng với số tiền 870,5 tỷ đồng. Riêng cho vay theo Nghị định 74 là 6.070 khách hàng với số tiền là 325,7 tỷ đồng. Trong đó, cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP là 1.447 khách hàng với số tiền là 100 tỷ đồng. Đến 30/9/2022, dư nợ đạt 281,1 tỷ đồng, chiếm 7,5% tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh, với 5.119 khách hàng còn dư nợ.
Lạng Sơn tập trung đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP
15:17 03/10/2022
(ĐCSVN)- Nguồn vốn từ các chương trình thuộc Nghị quyết 11/NQ-CP đã góp phần giảm bớt khó khăn cho nhân dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội được các cấp, các ngành và người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.
Nông Cống kịp thời triển khai, đưa nguồn vốn các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP
10:31 30/09/2022
(ĐCSVN)- Thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã nhanh chóng giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế chịu ảnh hư
Phát triển kinh tế, thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay tạo việc làm
14:24 28/09/2022
(ĐCSVN)- Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), bà Thưa bà Lâm Thị S’Vây và nhiều hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
NHCSXH Sơn La: Đẩy nhanh cho vay phục hồi kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11
14:43 26/09/2022
(ĐCSCV)- Sau khi được giao vốn, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La phân bổ cho từng phòng giao dịch, huy động toàn bộ lực lượng đến các xã để giải ngân, tạo điều điện cho người dân tiếp cận vốn vay, nhanh chóng giải quyết nhu cầu vốn của hộ nghèo.
Hiệu quả của Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10:27 22/09/2022
(ĐCSVN)- Từ nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã góp phần quan trọng giúp cho hơn 130 nghìn lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có việc làm, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, mở rộng sản xuất, phát triển các ngành nghề, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
9 tháng đầu năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc có 1.886 người lao động được vay vốn tạo việc làm với số tiền: 100.000 triệu đồng
10:23 22/09/2022
(ĐCSVN) Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hôi, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực cho vay chương trình giải quyết việc làm nhằm hỗ trợ, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động trên địa bàn.
Tuyên Quang: Đẩy mạnh cho vay giải quyết việc làm
12:22 21/09/2022
(ĐCSVN) - Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho người dân, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang tập trung đẩy nhanh việc giải ngân, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.
Qũy quốc gia về việc làm: “đòn bẩy” cho người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo
00:12 19/09/2022
(ĐCSVN) - Nguồn vốn vay giải quyết việc làm đã thực sự tạo cơ hội, đòn bẩy cho người vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững tại Thanh Hóa.
Tin nóng
  • Tin đọc nhiều