• Chính sách và Pháp luật  

Phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay tạo việc làm ở huyện Quế Phong
20/12/2023
(ĐCSVN)- Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An tạo nhiều cơ hội cho người lao động là các thanh niên ở địa phương tiếp cận với nguồn vốn vay tạo việc làm theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm
09:53 27/10/2022
(ĐCSVN) – Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết số 11), thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đẩy mạnh rà soát nhu cầu vay vốn, giải ngân kịp thời cho người dân có nhu cầu.
Hiệu quả từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm ở Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
09:48 25/10/2022
(ĐCSVN)- Thời gian qua, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã giúp nhiều hộ có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, tạo việc làm, từng bước nâng cao thu nhập.
Nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm: “Đòn bẩy” hỗ trợ người lao động ở Bắc Ninh
15:46 24/10/2022
(ĐCSVN) - Chương trình cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm là hoạt động tín dụng chính sách có ý nghĩa quan trọng. Tại Bắc Ninh, thời gian qua, với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay giải quyết việc làm để phát triển kinh tế, nhiều hộ gia đình từ hộ nghèo đến nay đã có kinh tế khá ổn định tại địa phương.
Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách về việc làm ở Bắc Kạn
12:22 21/10/2022
(ĐCSVN) - Nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần giúp Bắc Kạn hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
Tỉnh Nghệ An đẩy mạnh hoạt động cho vay vốn giải quyết việc làm
09:52 18/10/2022
(ĐCSVN)- Để hỗ trợ người dân vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ và các văn bản có liên quan. Từ nguồn vốn vay của NHCSXH đã giúp cho nhiều lao động có điều kiện khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, có việc làm nâng cao thu nhập.
Cho vay giải quyết việc làm theo Nghị định 74/CP tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
09:55 14/10/2022
(ĐCSVN)- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc triển khai giải ngân cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội và phát triển kinh tế ở địa phương.
Huyện Tân Kỳ: Hiệu quả chương trình vay vốn giải quyết việc làm
15:57 12/10/2022
(ĐCSVN)- Xác định vốn vay giải quyết việc làm là một trong những kênh quan trọng hỗ trợ người dân có thêm “cần câu” để thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, những năm qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã triển khai đầy đủ, kịp thời và công khai các chính sách liên quan đến chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp c
Tuyên quang tập trung giải ngân vốn vay giải quyết việc làm
16:23 11/10/2022
(ĐCSVN)- Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhanh các chương trình cho vay với hộ nghèo và đối tượng chính sách. Qua đó, góp phần thúc đẩy phục hồi, phát triển KT - XH, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Bình Phước: Thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, ổn định sinh kế
10:23 06/10/2022
(ĐCSVN) - Những năm qua, tỉnh Bình Phước đã luôn đề cao, chú trọng công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm giải quyết việc làm, ổn định sinh kế và xóa đói, giảm nghèo.
Tin nóng
  • Tin đọc nhiều