Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Bắc Kạn luôn nỗ lực triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo về chế độ, chính sách tín dụng của Trung ương cũng như chủ động tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phân bổ nguồn vốn được giao. Từ đó đã giúp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, góp phần ổn định đời sống của người dân, đặc biệt là các hộ chính sách.

Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh đã triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách một cách chủ động, kịp thời cho các đối tượng, qua đó tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công tác xóa đói,
giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hà Phương


Thực hiện Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 được quy định tại Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cùng với các chương trình cho vay thường xuyên khác, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã tập trung triển khai giải ngân nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho các đối tượng.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu, giải ngân kịp thời khi được giao vốn; bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách.

Nhằm triển khai có hiệu quả, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện và mục đích vay vốn theo quy định. Chỉ đạo phòng giao dịch các huyện phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; phối hợp thực hiện rà soát các đối tượng, nhu cầu vốn vay để giải ngân kịp thời.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng quan tâm đến việc cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nâng cao khả năng thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh nhất. Ngay khi nhận được nguồn vốn từ Trung ương phân bổ về, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh đã nhanh chóng triển khai cho vay nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân có nguồn vốn phục hồi, phát triển sản xuất để tự tạo việc làm, thu nhập cho bản thân và những người xung quanh.

Anh Triệu Đình Mặt ở xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn cho biết, gia đình anh có xưởng mộc, trước đây công việc khá thuận lợi. Tuy nhiên, từ năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên hoạt động gặp nhiều khó khăn, phải dừng hoạt động, ảnh hưởng lớn đến thu nhập. Được vay 100 triệu đồng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH giải quyết việc làm theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, tới đây, gia đình sẽ đầu tư để khôi phục sản xuất nhằm tăng thêm thu nhập và tạo việc làm cho các lao động khác tại xưởng trước đó đã phải nghỉ do dịch bệnh.

Bà Bùi Thị Lập, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn tổ 5, phường Phùng Chí Kiên cho biết, nguồn vốn vay ưu đãi được giải ngân, bảo đảm cung ứng kịp hỗ trợ người dân đầu tư sản xuất kinh doanh, giải quyết nhu cầu việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ thật sự là chính sách an sinh xã hội giúp người dân gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ nguồn vốn này đã tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn, khôi phục sản xuất, kinh doanh, hướng đến nâng cao thu nhập.

Từ nguồn vốn cho vay đã tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn, khôi phục sản xuất,
kinh doanh, hướng đến nâng cao thu nhập. Ảnh: Hoàng Vũ


Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chính sách cho vay hỗ trợ việc làm theo Nghị định số 61/2015 và Nghị định số 74/2019 của Chính phủ và Quỹ quốc gia về Việc làm được triển khai rộng rãi, đáp ứng một lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo, tác động trực tiếp và mang lại hiệu quả thiết thực, là điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo và giải quyết việc làm. Một loạt các chương trình tín dụng chính sách đã được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai tới cơ sở, đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn của các đối tượng thụ hưởng theo quy định.Thông qua chương trình cho vay giải quyết việc làm, ngoài nguồn vốn của Trung ương, NHCSXH tỉnh đã nhận nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương các cấp giải ngân cho hơn 21.504 lao động với số tiền 642,7 tỷ đồng, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 22.006 lao động. Nguồn vốn này đã góp phần tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, mở rộng sản xuất, phát triển các ngành nghề, thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa ở nông thôn.

Để chính sách tín dụng này tiếp tục đi vào cuộc sống, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục cùng với Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn phối hợp tuyên truyền sâu rộng các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đến người dân và các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ theo đúng quy định, đảm bảo nhanh chóng, chính xác. Cùng với đó là chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay nhằm đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả./.