Ngay khi chính sách có hiệu lực UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan để tập trung triển khai các bước để giải ngân nguồn vốn hỗ trợ tìm việc làm theo quy định tại Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Ngay từ đầu năm, Sở Lao động TB&XH tỉnh Nghệ An và Ngân hàng chính sách tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, giải ngân kịp thời khi được giao vốn; bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm nhiều mô hình trên địa bàn mang
lại hiệu quả kinh tế cao

Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An cho biết: Hai năm qua dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình lao động, giải quyết việc làm tại địa phương. Tình trạng người dân không đi làm xa, ở lại địa phương muốn tìm sinh kế tại chỗ, nhưng thiếu vốn sản xuất khá phổ biến. Nắm chắc nhu cầu trên, chúng tôi đã đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, thẩm định hồ sơ, tư vấn mô hình kinh doanh phù hợp với từng đối tượng vay vốn. Nhờ đó, nhiều lao động trên địa bàn đã kịp thời vay được tiền để giải quyết việc làm, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, mang lại thu nhập cao.

Một mô hình vay vốn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa, NHCSXH Nghệ An đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc việc cho vay bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện và mục đích vay vốn theo quy định. Chỉ đạo phòng giao dịch các huyện phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thực hiện rà soát các đối tượng, nhu cầu vốn vay để giải ngân kịp thời. Bên cạnh đó, đơn vị cũng quan tâm đến việc cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nâng cao khả năng thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh nhất. Ngay khi nhận được nguồn vốn từ Trung ương phân bổ về, NHCSXH tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng triển khai cho vay nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân có nguồn vốn phục hồi, phát triển sản xuất, tạo việc làm, thu nhập. Tính đến ngày 16-10, NHCSXH Nghệ An và các phòng giao dịch đã giải ngân cho 2.324 khách hàng được vay vốn ưu đãi từ chương trình hỗ trợ tìm việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, với tổng số tiền 130 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, câu chuyện về tình trạng thiếu nguồn vốn cho vay theo Chương trình GQVL đã được đề cập tại nhiều hội nghị giao ban của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH từ tỉnh đến cấp huyện, cũng như tại các buổi giao ban định kỳ hằng tháng của NHCSXH các huyện, thành, thị với các tổ chức hội, đoàn thể và tổ tiết kiệm - vay vốn. Thực trạng cung không đủ cầu đã khiến hàng chục nghìn lao động có nhu cầu vay vốn nhưng không được đáp ứng, gây khó khăn trong công tác GQVL, phát triển kinh tế của nhiều hộ dân, nhất là với những hộ không đủ điều kiện vay vốn tại ngân hàng thương mại

Thời gian tới, Sở Lao động TB&XH tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ theo đúng quy định, bảo đảm nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đến người dân và các đối tượng diện thụ hưởng trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay nhằm bảo đảm nguồn vốn../.

NS