• Trao đổi - Nghiên cứu  

Đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu
15:47 12/12/2019
(ĐCSVN) - Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị tích cực tìm hiểu, lựa chọn và ký kết nhiều hợp đồng cung ứng lao động chất lượng cao với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp ngoài nước, các công ty xuất khẩu lao động uy tín để thông tin và tư vấn đến người lao động.
Năng lực cán bộ: Yếu tố quyết định thành bại của chính sách
12:08 06/12/2019
(ĐCSVN) - Nhằm phát huy hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý lao động - việc làm. Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực lao động - việc làm. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động việc làm và dạy nghề… Qua đó, chất lượng lao động từng bước được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 55% năm 2015 lên 61% năm 2018.
Phát triển đa dạng mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
08:58 06/12/2019
(ĐCSVN)- Trong những năm qua tỉnh Bắc Giang luôn xác định mục tiêu phát triển đa dạng các mô hình hợp tác xã, kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo chuyển biến tích cực về KT-XH của tỉnh.
Quảng Trị: Đa dạng hóa hình thức Tuyên truyền thông tin về Việc làm
08:15 05/12/2019
(ĐCSVN) - Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị luôn chú trọng thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ tạo việc làm của Đảng và Nhà nước cho người lao động, đồng thời tích cực tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ để người lao động nắm bắt các chính sách liên quan và có thêm nhiều điều kiện, cơ hội để tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm phù hợp.
Đưa chính sách Việc làm vào cuộc sống!
10:42 04/12/2019
(ĐCSVN) - Lĩnh vực lao động, việc làm là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu của mỗi quốc gia, mỗi con người. Đây là lĩnh vực luôn đòi hỏi những chủ trương, chính sách mới phù hợp với những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn, cũng như công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời…
Hà Tĩnh đẩy mạnh thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp
10:39 04/12/2019
(ĐCSVN) – Có thể khẳng định, công tác Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) ở Hà Tĩnh ngày càng nâng cao về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Nhiều ngành, nghề đào tạo được coi là “hot” ở tỉnh có tỷ lệ có việc làm cao sau đào tạo như: hàn, chế biến món ăn, sửa chữa điện công nghiệp và dân dụng… thu hút nhiều học viên theo học.
Nghệ An nhiều hiệu quả trong công tác quản lý lao động - việc làm
10:07 04/12/2019
(ĐCSVN) - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp cũng như năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ chuyên môn, chuyên viên trong lĩnh vực lao động - việc làm có ý nghĩa quyết định trong công tác tạo việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động.
Hiệu quả từ việc sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Tĩnh
10:07 03/12/2019
(ĐCSVN) - Kiện toàn, nâng cao năng lực cho hệ thống cơ sở dạy nghề, nhằm thực hiện tốt nhất Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 899/QĐ-TTG ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 935/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Tin nóng
  • Tin đọc nhiều