Sở Lao động Thương Binh & Xã hội tỉnh Hà Tĩnh

 

Thực hiện Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Chương trình số 21/Ctr-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Chương trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Quyết định số 518/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/01/2023 về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2023; Quý I/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, Nghị quyết, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, của tỉnh giao. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện kịp thời công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trước, trong và sau Tết nguyên đán; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Phiên giao dịch việc làm Online tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hà Tĩnh


Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối thông tin thị trường lao động. Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thông tin rộng rãi các Chương trình hợp tác lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước triển khai. Tập trung chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh và các doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc kết nối cung cầu lao động nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, đặc biệt là lao động từ các tỉnh phía Nam, phía Bắc về ăn Tết tại các địa phương. Thông báo về kế hoạch tổ chức tuyển chọn lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2023; phối hợp Trung tâm Lao động ngoài nước, Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn trong các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp năm 2023. Quý I/2023, tổ chức 33 phiên giao dịch việc làm, trong đó 5 phiên cố định, 10 phiên chuyên đề, 7 phiên lưu động, 5 phiên dành cho DN lớn, 6 phiên online) thu hút gần 3.000 lượt lao động tham gia. tư vấn cho 3.311 lượt lao động, được giới thiệu việc làm cho 1.700 lao động và đã có 253 người được các doanh nghiệp tuyển dụng. Tiếp nhận đăng ký tuyển lao động trên địa bàn tỉnh của 10 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Doanh nghiệp XKLĐ) thông báo đến các huyện, thành phố, thị xã phối hợp thực hiện tư vấn, tuyển chọn lao động theo quy định.

Báo cáo, xin chủ trương UBND tỉnh để thực hiện thí điểm đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ theo Chương trình hợp tác giữa các địa phương hai nước. Tổ chức làm việc với Lãnh đạo huyện Sunchang, tỉnh Jeonlabuk, Hàn Quốc để thống nhất Dự thảo văn bản thỏa thuận hợp tác cung ứng, tiếp nhận lao động thời vụ giữa các địa phương hai nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 27/4/2022 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 2188/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 24/6/2022.

Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Hà Tĩnh tuyên truyền, hướng dẫn người lao động thuộc đối tượng vay vốn giải quyết việc làm có nhu cầu vay vốn tạo việc làm, xuất khẩu lao động hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo quy định. Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Hà Tĩnh từ đầu năm đến nay có 291 lượt khách hàng vay vốn tạo việc làm với số tiền cho vay 16.635 triệu đồng, 1 lượt khách hàng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài với số tiền cho vay 65 triệu đồng (Trong đó: Quỹ Quốc gia về việc làm: 13 lượt khách hàng vay vốn với 795 triệu đồng, Nguồn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội: 278 lượt khách hàng vay vốn với 15.840 triệu đồng).

Tính đến ngày 16/3/2023, số lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 1.007 người. Trong đó: Đài Loan 458 người, Nhật Bản 387 người, Hàn Quốc 70 người, Rumania 23 người, Hungary 24 người, Trung Quốc 19 người, Singapore 11 người và các nước khác 15 người.

Kết quả giải quyết việc làm quý I/2023: có 5.235 lao động được giải quyết việc làm, đạt 23,3% so với kế hoạch năm 2023; cao hơn 128% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Lao động làm việc trong tỉnh 2.892 người; lao động làm việc ngoại tỉnh 1.336 người; xuất khẩu lao động 1.007 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 74,3%.

Khảo sát tình hình lao động, tiền lương, thưởng tết dương lịch, âm lịch năm 2023 tại 1063 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp có mức lương cao nhất là 50 triệu đồng/tháng (BIDV Hà Tĩnh), mức lương thấp nhất là 3.250 đồng/tháng (chủ yếu ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa). Mức thưởng Tết bình quân đạt 4,39 triệu đồng/người.

Quý II năm 2023, Sở LĐ TB&XH tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh đơn vị, doanh nghiệp dịch vụ việc làm, XKLĐ đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động nhằm đảm bảo ổn định thị trường lao động trên địa bàn tỉnh. 

 

T.T