Sở Lao động Thương Binh & Xã hội tỉnh Hà Tĩnh

 

Thực hiện Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Chương trình số 21/Ctr-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Chương trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Quyết định số 518/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/01/2023 về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023; Quý I năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, Nghị quyết, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, của tỉnh giao. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện kịp thời công tác phục hồi và phát triển thị trường lao động, giúp người lao động bị mất việc làm sớm có việc làm, ổn định cuộc sống.

Phiên giao dịch việc làm Online tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hà Tĩnh


Sở Lao động Thương binh & Xã hội, tập trung chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã phối hợp Trung tâm Dịch vụ Việc làm và các doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc kết nối cung cầu lao động nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, đặc biệt là lao động từ các tỉnh phía Nam, phía Bắc về ăn Tết tại các địa phương. Thông báo về kế hoạch tổ chức tuyển chọn lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2023; phối hợp Trung tâm Lao động ngoài nước, Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn trong các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp năm 2023. Quý I/2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã phối hợp với các địa phương tổ chức 33 phiên giao dịch việc làm, trong đó 5 phiên cố định, 10 phiên chuyên đề, 7 phiên lưu động, 5 phiên dành cho DN lớn, 6 phiên online) thu hút gần 3.000 lượt lao động tham gia. tư vấn cho 3.311 lượt lao động, được giới thiệu việc làm cho 1.700 lao động và đã có 253 người được các doanh nghiệp tuyển dụng. Tiếp nhận đăng ký tuyển lao động trên địa bàn tỉnh của 10 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Doanh nghiệp XKLĐ) thông báo đến các huyện, thành phố, thị xã phối hợp thực hiện tư vấn, tuyển chọn lao động theo quy định.

Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Hà Tĩnh tuyên truyền, hướng dẫn người lao động thuộc đối tượng vay vốn giải quyết việc làm có nhu cầu vay vốn tạo việc làm, xuất khẩu lao động hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo quy định. Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Hà Tĩnh từ đầu năm đến nay có 291 lượt khách hàng vay vốn tạo việc làm với số tiền cho vay 16.635 triệu đồng, 1 lượt khách hàng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài với số tiền cho vay 65 triệu đồng (Trong đó: Quỹ Quốc gia về việc làm: 13 lượt khách hàng vay vốn với 795 triệu đồng, Nguồn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội: 278 lượt khách hàng vay vốn với 15.840 triệu đồng).

Tính đến hết Quý I năm 2023 đã có 5.235 lao động được giải quyết việc làm, đạt 23,3% so với kế hoạch năm 2023; cao hơn 128% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Lao động làm việc trong tỉnh 2.892 người; lao động làm việc ngoại tỉnh 1.336 người; xuất khẩu lao động 1.007 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 74,3%.

Quý II năm 2023, Sở LĐ TB&XH tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh đơn vị, doanh nghiệp dịch vụ việc làm, XKLĐ đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động nhằm đảm bảo ổn định thị trường lao động trên địa bàn tỉnh. 

 

 

T.T