Trụ sở Trung tâm dịch vụ Việc làm và Sàn giao dịch việc làm Quảng Bình (Ảnh: TT)


Đại diện Sở Lao động TB và XH phổ biến chính sách về Xuất khẩu lao động cho người lao động


  Đại diện Trung tâm Dịch vụ làm Việc Quảng Bình trả lời những câu hỏi của người lao động 

Gần 200 người lao động tham dự Hội nghị


Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Bình tư vấn cho người lao độngNhiều áp phích được Tuyên truyền trước cổng Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Bình

Phạm Phượng