Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội

 


 

 

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội hướng dẫn người lao động thực hiện phòng chống đại dịch COVID-19

  

 

 

 

 

 

Bộ phận trả kết quả hồ sơ nhận hỗ trợ thất nghiệp

 

Phóng viên Báo điện tử ĐCSVN phỏng vấn ông Tạ Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm DVVL Hà Nội 

 TT