Gần 300 người được giải quyết chế độ trợ cấp BHTN trong tháng 4/2023
Yên Bái giải quyết chế độ trợ cấp BHTN cho 286 người với tổng số tiền 4,7 tỷ đồng trong tháng 4/2023
Tháng 4/2023, toàn tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 2.871 lao động; trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 1.427 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 252 người, xuất khẩu lao động 51 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 1.141 người.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023 đã giải quyết việc làm cho 7.962 lao động, đạt 40,8% kế hoạch, giảm 1,1% so với cùng kỳ; trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 4.193 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 541 người, xuất khẩu lao động 74 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 3.154 người.
Cũng trong tháng 4/2023, đã giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 286 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp 4,7 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 2 người, với số tiền 9 triệu đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 511 lao động.
Tính chung 4 tháng đầu năm, số người được giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là 963 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp là 16,19 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 7 người, với số tiền 34 triệu đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.123 lao động.
Công tác đào tạo nghề trong tháng 4 đã tuyển sinh 2.369 người; trong đó: cao đẳng 92 người, trung cấp 79 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng 2.198 người. 
Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 5.888 người, đạt 32,7% kế hoạch, tăng 12,4% so với cùng kỳ; trong đó: cao đẳng 307 người, trung cấp 507 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng  5.074 người.
Tạo việc làm mới cho 19.500 lao động toàn tỉnh trong năm 2023
Yên Bái tạo việc làm mới cho 19.500 lao động toàn tỉnh trong năm 2023
Được biết, năm 2023, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu giải quyết việc làm bền vững, tạo việc làm mới cho 19.500 lao động trong toàn tỉnh, đặc biệt là lao động nghèo.
Là đơn vị trực tiếp được phân công triển khai "hỗ trợ tạo việc làm bền vững" cho lao động, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều nội dung để tạo việc làm cho lao động, nhất là lao động nghèo trên địa bàn tỉnh.
Ông Lưu Mạnh Dũng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh có những chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai chương trình giảm nghèo bền vững nói chung và nội dung "hỗ trợ việc làm bền vững" nói riêng.
Theo đó, nội dung hỗ trợ tạo việc làm bền vững đã được phê duyệt từ tháng 10/2022, tuy nhiên đến nay mới bắt đầu triển khai.
Ông Lưu Mạnh Dũng cho biết, về cơ bản các văn bản, quy định về vấn đề này đã đầy đủ, ngân sách thì cũng đã có nhưng các đầu việc thì chưa cụ thể. Hoạt động tư vấn, tập huấn hỗ trợ việc làm bền vững cũng được Bộ LĐTBXH triển khai nhưng do thời điểm vào cuối năm nên việc thực hiện chưa được như mong đợi.
Một trong những mục tiêu của nội dung "Hỗ trợ việc làm bền vững" là tập trung nguồn lực hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nghèo, lao động ở vùng đặc biệt khó khăn.
Do đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái đang kết hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện triển khai các hoạt động cụ thể.
Trong năm 2023, tỉnh Yên Bái đưa ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước là 3,5%; tỉ lệ hộ cận nghèo giảm so với năm trước 1,22%.
Tỉnh Yên Bái cũng mong muốn giải quyết việc làm bền vững, tạo việc làm mới cho 19.500 lao động toàn tỉnh (hiện cả tỉnh có trên 50.000 lao động trong độ tuổi lao động), trong đó 50% là tạo việc làm cho lao động nghèo.PV