Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đức Chính, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Tuyên Quang.


Các sàn giao dịch thu hút đông đảo ngườilao động đến tìm cơ hội việc làm.
Ảnh: Phương Thanh/dangcongsan.vn


Theo ông Nguyễn Đức Chính: Làn sóng COVID-19 lần thứ tư xuất hiện, khiến không ít doanh nghiệp tiếp tục phải thu hẹp sản xuất hoặc tạm dừng sản xuất dẫn tới nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bị mất việc làm. Để hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang đã đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước về Giáo dục nghề nghiệp, việc làm trên địa bàn tỉnh giúp người lao động được tiếp cận đầy đủ thông tin về việc làm, học nghề, tham gia thị trường lao động, học nghề phù hợp, nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội.

 Theo thống kê, trong năm 2021, Trung tâm đã đăng tải 396 lượt thông tin về nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh của các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh trên website vieclamtuyenquang.net; Fanpage của Trung tâm, cổng thông tin điện tử việc làm và qua hệ thống loa phát thanh tại các xã, phường, thị trấn. (đạt 132% so kế hoạch).

 

“Thông qua các hoạt động thông tin tuyên truyền đã góp phần thay đổi nhận thức của một số cá nhân, tổ chức về việc làm và học nghề góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tuyên Quang” – Ông Chính cho hay

Thông qua các hoạt động thông tin tuyên truyền,  tư vấn, hướng nghệp đã góp phần làm
thay đổi nhận thức của một số lao động. Ảnh: Phương Thanh/dangcongsan.vn


Về công tác tư vấn việc làm, học nghề, trong năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang đã tư vấn về việc làm, học nghề cho 13.480 người lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên. (đạt 134,8% so với kế hoạch).

Trong đó, tư vấn trực tiếp cho lao động đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm và văn phòng huyện Chiêm Hóa, Sơn Dương là 6.761 người lao động. Tư vấn trực tiếp, qua mạng xã hội, fanpage của trung tâm, tư vấn hướng dẫn qua điện thoại cho 1.714 người lao động.

Cũng trong năm qua, Trung tâm đã tổ chức 3 Phiên giao dịch việc làm tại các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Chiêm Hóa thu hút 75 lượt đơn vị doanh nghiệp, trên 3.800 lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh trên 55.000 lao động.

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố tổ chức 05 Phiên giao dịch việc làm Online kết nối các doanh nghiệp tuyển dụng lao động, giúp người lao động tìm kiếm được việc làm. Số lao động tham gia phiên giao dịch 295 người.

Chỉ tính riêng 11 tháng năm 2021, Trung tâm đã giới thiệu việc làm cho 1.075 người
lao động có việc làm. Ảnh: Phương Thanh/dangcongsan.vn

Đối với công tác định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang đã phối hợp cùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lâm Bình tổ chức hội nghị định hướng giáo dục nghề nghiệp cho 122 học sinh khối lớp 9 tại trường THCS Thổ Bình và trường THCS Bình An.

Cùng với đó là phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức định hướng tham gia học nghề, giới thiệu việc làm cho 71 chiến sỹ xuất ngũ trở về địa phương.

Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang cũng phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, đơn vị doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức 30 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho 910 người lao động tham gia. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm cho lao động tại các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Người lao động được tiếp cận đầy đủ thông tin về việc làm. 
Ảnh: Phương Thanh/dangcongsan.vn


Thông qua các hoạt động thông tin tuyên truyền, tổ chức các Phiên giao dịch việc làm, hội nghị tư vấn, hướng nghệp đã góp phần làm thay đổi nhận thức của một số lao động, học sinh, sinh viên về việc làm, học nghề. Đã có nhiều lao động, học sinh, sinh viên tại các xã, thị trấn; các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tìm được việc làm với mức thu nhập ổn định. 

Riêng 11 tháng năm 2021 giới thiệu việc làm cho 1.075 người lao động có việc làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh ( Đạt 195,5% kế hoạch).

"Xác định năm 2022, tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục còn phức tạp, do vậy chúng tôi sẽ linh hoạt và chủ động hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành, công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp cũng như tăng cường kiểm tra giám sát sau khi giao việc cho các phòng, các văn phòng cụm huyện, các cá nhân viên chức, người lao động đảm bảo tăng cường kết nối cung cầu lao động".  – Ông Nguyễn Đức Chính cho hay./.

 

                                                           

PV