Người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang

6.761 người lao động nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp

Theo ông Nguyễn Đức Chính, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang, trong năm 2021, số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp thông qua Trung tâm là 6.761 người.

Trung tâm đã trình Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh ban hành Quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp với 6.758 người, tổng số tiền là 82.278.377.263 đồng.

Về công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện nhiều giải pháp từ đầu năm đến nay như: Treo băng rôn tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại các huyện, thành phố; phóng sự về tình hình giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên báo Tuyên Quang điện tử online.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã tuyên truyền người lao động đến giao dịch tại Trung tâm về thực hiện Nghị quyết 116/2021/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trung tâm cũng chỉ đạo bộ phận tư vấn giới thiệu việc làm phát tờ rơi tuyên truyền chính sách về bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động; Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyên cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Theo đó, Trung tâm đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm cho 6.761 lượt người lao động nộp hồ sơ và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số lao động có việc làm mới là  377 người.

Cùng với đó là đó là tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi về chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên 105 các đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa huyện Na Hang, Lâm Bình, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang.

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến số người lao động nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp tăng.

Gắn công tác tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp với tư vấn việc làm cho người lao động

Cũng theo ông Nguyễn Đức Chính, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang, bên cạnh với tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm cũng tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

“Theo đó, Trung tâm đã tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 6.761 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHTN tại Trụ sở Trung tâm và văn phòng đại diện huyện Chiêm Hóa, Sơn Dương. Đảm bảo 100% người lao động hưởng BHTN được tuyên truyền chính sách và tư vấn để quay lại thị trường lao động hoặc tham gia học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp mới phù hợp với năng lực bản thân” - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang thông tin.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với bộ phận Tư vấn giới thiệu việc làm tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp; phiên giao dịch việc làm online tại Trung tâm và các huyện và các hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động đến nộp hồ sơ hưởng TCTN và người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Phối hợp với Trường Cao Đẳng nghề Công Nghệ - Kỹ Thuật Tuyên Quang tư vấn học nghề sơ cấp cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Chính chia sẻ thêm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang luôn thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bện COVID-19 của Bộ Y tế như: Đeo khẩu trang khi người lao động đến giao dịch, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, đo thân nhiệt, khai báo y tế điện tử, quét mã QR Code để phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, phân công cán bộ trực hằng ngày tiến hành đo thân nhiệt đối với viên chức, người lao động và doanh nghiệp đến giao dịch tại Trung tâm và các văn phòng. Từ chối tiếp đón và giao dịch công việc đối với người lao động, doanh nghiệp không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Triển khai ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên điện thoại di động và các thiết bị thông minh theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông./.

PV