Ông Trần Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Thọ cho biết: Chính sách BHTN đã hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp rất lớn trong thời gian qua. Trước hết phải nói đến sự đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, từ việc đồng bộ của các văn bản, việc hướng dẫn của Trung ương cũng như của tỉnh kịp thời đã tạo điều kiện rất lớn cho các cơ sở, các doanh nghiệp và người lao động trong việc tiếp cận các chính sách. Thứ hai, công tác tuyên truyền chính sách BHTN được tỉnh Phú Thọ quan tâm, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan thông tin truyền thông nên hầu hết các đơn vị trên địa bàn tỉnh năm bắt được, hiểu rõ và tích cực trong việc thực hiện.

Ông Trần Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Thọ đang trao đổi với phóng viên

Để chính sách BHTN ngày càng đi vào cuộc sống, Trung tâm DVVL Phú Thọ hết sức chú trọng đổi mới cả về nội dung và hình thức tuyên truyền, từ việc chỉ tuyên truyền các quy định về thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp BHTN thì nay đã tập trung tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người lao động khi hưởng trợ cấp thất nghiệp đồng thời thường xuyên cử cán bộ đi cơ sở về tận địa bàn các huyện, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các trường học, trường nghề để hướng dẫn trao đổi, tổ chức tọa đàm về chính sách BHTN. Bên cạnh đó nội dung tuyên truyền về BHTN cũng được lồng nghép trong các chương trình tập huấn của Sở LĐTB&XH cho các đơn vị doanh nghiệp qua các hội nghị tuyên truyền phổ biến và đối thoại pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giữa Sở LĐTB&XH với Liên đoàn Lao động tỉnh, BHXH tỉnh.

Với phương châm giải quyết chính sách BHTN: “Đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời hạn” trong suốt thời gian qua tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của TTDVVL-GDNN Phú Thọ luôn cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động (NLĐ) đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng TCTN nhanh chóng, kịp thời. Trong điều kiện, tình hình thực tế, đặc biệt trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid -19, Trung tâm luôn linh hoạt trong các hoạt động tiếp nhận hồ sơ, tăng cường giao dịch điện tử, thông tin, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp với mong muốn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp thụ hưởng đầy đủ các chế độ từ chính sách bảo hiểm thất nghiệp đem lại. Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm DVVL cho biết thêm

 Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm DVVL Phú Thọ

Không ít người lao động đến TTDVVL Phú Thọ làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho biết chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự đã phần nào giúp họ vượt qua khó khăn trong thời gian mất việc làm, cũng như duy trì đời sống sinh hoạt để tiếp tục tìm việc làm mới. Có thể nói chính sách bảo hiểm thất nghiệp là “bà đỡ” cho người lao động khi thôi việc, mất việc; đóng vai trò cực kì quan trọng nhằm đảm bảo cuộc sống cho người lao động  khi bị ảnh hưởng bởi tác động từ thay đổi thị trường và hội nhập kinh tế, đặc biệt là các vấn đề thiên tai, dịch họa. 

Người lao động đang làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm DVVL Phú Thọ

Có thể nhận thấy được vai trò quan trọng và mức độ hiệu quả của bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với các nền kinh tế, đặc biệt là trong những giai đoạn khủng hoảng. Bảo hiểm thất nghiệp là ngăn ngừa sự bất ổn định về kinh tế, xã hội; hỗ trợ, đào tạo nhằm giúp người lao động có cơ hội trở lại thị trường lao động, tìm việc làm mới; trợ cấp thất nghiệp và thay thế một phần thu nhập cho người lao động bị mất việc làm mà không phải lỗi của họ.
Đặc biệt, đại Dịch COVID-19 đã tác động lớn đến kinh tế, xã hội của nước ta; nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất; nhiều người lao động mất việc làm ảnh hưởng tới thu nhập và đời sống thì bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự phát huy vai trò, tính ưu việt của mình.


PV