Ảnh minh họa (Nguồn: Phạm Hướng) 

 

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các Sở, ban ngành, địa phương sẽ khảo sát tình hình thực tế, xác định đối tượng, xây dựng tiêu chí, định mức tiền hỗ trợ cụ thể đối với chính sách hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác, thống nhất tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định.

Để triển khai thực hiện, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là đầu mối chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện và kịp thời đề xuất UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Đồng thời, phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ giúp việc nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ giải quyết những vướng mắc.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tích hợp ứng dụng đăng ký hỗ trợ COVID-19 trên hệ thống HUE-S nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động đăng ký, đề xuất chế độ hỗ trợ, hỗ trợ chi trả và đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, các đối tượng khác cũng được xem xét, hỗ trợ trong đợt này là viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch.

UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn người sử dụng lao động giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn người sử dụng lao động thực hiện chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh…/.


PV