Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Theo đó,  Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đề nghị Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở đơn vị theo đúng quy định của Bộ Y tế và khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp rà soát toàn bộ học sinh, sinh viên (HSSV), cán bộ, viên chức, người lao động trực tiếp tiếp xúc với những người đã được công bố bị nhiễm bệnh Covid-19 hoặc gián tiếp tiếp xúc, được quy định theo tiêu chí của Bộ Y tế (đối tượng F) để yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương và chỉ đạo tại công văn số 782/LĐTBXH-VP ngày 8/3/2020 của Bộ LĐ-TB&XH.

Bám sát tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch, chỉ đạo các bộ ngành, tỉnh thành phố xem xét, chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên GDNN đi học hay nghỉ học hoặc có hình thức học phù hợp với yêu cầu thực tế.

Đẩy mạnh tuyên truyền để HSSV, cán bộ, viên chức, người lao động khi phát hiện người có một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở (đối tượng nghi ngờ) tại trường học, ký túc xá, nơi ở cần thực hiện theo hướng dẫn xử lý của Bộ Y tế, tránh gây hoang mang, lo lắng và lây lan trong cộng đồng.

Các cơ sở GDNN căn cứ điều kiện thức tế của đơn vị có thể tham gia công tác phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức khác nhau như tham gia cùng cơ quan y tế, tổ chức điểm cách ly, may khẩu trang, sản xuất nước rửa tay, sát khuẩn đảm bảo chất lượng.

Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh; báo cáo hàng ngày công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở GDNN, chỉ đi kiểm tra trong trường hợp thấy bất thường hoặc thật sự cần thiết và kịp thời báo cáo về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp định kỳ, đột xuất đối với những phát sinh mới./.

 


Bảo Yến