Đồng chí Nguyễn Mạnh Du, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Sơn La trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát nhanh đối tượng, tổng hợp nhu cầu kinh phí triển khai thực hiện. Ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Nghị quyết số 42/NQ-CP Chính phủ đối với 03 nhóm đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Công tác quán triệt, tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ được các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội được triển khai sâu rộng trong cộng đồng dân cư và các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Việc rà soát, lập danh sách đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; đảm bảo thực hiện hỗ trợ trên nguyên tắc tự nguyện của đối tượng, đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên theo Nghị quyết số 42/NQ-CP thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Công tác chi trả chính sách hỗ trợ cơ bản được thực hiện ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách; kết hợp tổ chức chi trả với việc rà soát, nắm lại danh sách biến động đối tượng tại thời điểm chi trả để đảm bảo việc thực hiện chi trả số tháng hưởng thực tế theo nguyên tắc: không chi trả chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng trùng, sai hoặc chết trước thời điểm 01/4/2020, đối tượng chết trong tháng 4 hưởng chính sách hỗ trợ 01 tháng, chết trong tháng 5 (trước thời điểm chi trả) hưởng chính sách hỗ trợ 02 tháng.

Việc rà soát, lập danh sách vẫn có tình trạng sai, trùng hoặc sót đối tượng hưởng chính sách sau khi đã được phê duyệt danh sách dẫn đến số đối tượng không đủ điều kiện hưởng còn cao; việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai các nội dung về điều kiện hỗ trợ, quy trình, thủ tục, hồ sơ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ đối với các nhóm đối tượng người lao động và hộ kinh doanh của một số cán bộ cấp huyện, xã, bản chưa kỹ, chưa rõ nên còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện. Công tác chi trả chính sách hỗ trợ, nhất là chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo của một số huyện chưa được triển khai thực hiện kịp thời ngay sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ. Các huyện có bổ sung đối tượng đến nay vẫn chưa phân bổ kinh phí để thực hiện.

 

Người lao động thực hiện các chế độ chính sách tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Sơn La

 

Đối với hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề nghị, qua tổng hợp nhiều hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định, như: người lao động không thực hiện kê khai đầy đủ các thông tin theo mẫu đơn đề nghị hỗ trợ, người lao động có nơi thường trú và nơi tạm trú không trong phạm vi một tỉnh nhưng không có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách và ngược lại, lập danh sách không đúng mẫu hướng dẫn, thời gian mất việc làm không đủ 01 tháng, chưa đảm bảo về điều kiện giảm sâu thu nhập… do đó phải hướng dẫn các huyện hoàn thiện, bổ sung hồ sơ dẫn đến tiến độ trình phê duyệt còn chậm.

Đây là chính sách mới, chưa có tiền lệ; địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, trong khi đó với số lượng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ trên toàn tỉnh tương đối lớn, có nhiều đối tượng thuộc diện hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên dẫn đến việc hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện còn hạn chế. Quá trình rà soát, lập danh sách, phê duyệt danh sách còn để xảy ra tình trạng trùng, sai đối tượng hưởng, tập trung ở nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, như: bộ đội xuất ngũ hoặc nhập ngũ, những người bị bắt hoặc hoàn thành thời hạn chấp hành án phạt tù, kết hôn, chuyển hoặc nhập hộ khẩu, mới sinh… sau ngày 31/12/2019.

Việc xác định đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, nhất là đối với nhóm đối tượng là lao động động tự do không có giao kết hợp đồng lao động trong thời gian phải nghỉ việc, bị mất việc làm đủ điều kiện được hưởng chính sách, dẫn đến số đối tượng được phê duyệt hưởng chính sách còn thấp.

Một số cấp ủy chính quyền cơ sở chưa chủ động trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện dẫn đến công tác tổng hợp chậm; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, công tác thống kê, rà soát tại các xã, thị trấn còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ tuyến cơ sở vừa phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn vừa phải triển khai thực hiện công tác rà soát, thống kê đối tượng dẫn đến tiến độ và chất lượng chưa cao.

Việc cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện chi trả chính sách cho các đối tượng của các huyện còn khó khăn dẫn đến việc triển khai chi trả cho các đối tượng còn chậm. Nhận thức của một số người lao động còn hạn chế, vẫn còn hiện tượng khai chưa trung thực nên ảnh hưởng đến công tác xác định thu nhập của người lao động.

Để khắc phục những bất cập, hạn chế cũng như phát huy hiệu quả của chính sách, Sơn La tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến người dân và các doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, trong đó chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chính sách hỗ trợ các đối tượng do ảnh hưởng của dịch COVID-19./.

Nhóm PV