Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La tiếp nhận, hướng dẫn thực hiện chính sách
bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.
Ảnh: Quang Quyết

Theo đó, hoạt động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và thông báo tìm kiếm việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm đã được đơn vị chủ động thực hiện, nhằm giúp người lao động hưởng đúng, hưởng đủ chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết được những khó khăn trong công việc của mình, từ đó sớm tiếp tục tham gia vào thị trường lao động.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn, tính đến tháng 12/2022, Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết một số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, Trung tâm đã thẩm định và trình ban hành 325 Quyết định về chính sách Bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó: 303 Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; 02 Quyết định về việc huỷ quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; 11 Quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; 02 Quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; 04 Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; 01 Quyết định về việc điều chỉnh quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; 01 Quyết định thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp; 01 Quyết định hỗ trợ học nghề.

 Bên cạnh đó, trước thực trạng lao động thất nghiệp, không có việc làm hoặc nhu cầu muốn chuyển đổi nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Sơn La đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động để kết nối việc làm. Cụ thể, Trung tâm đã tổ chức 01 buổi Hội nghị tập huấn về kỹ năng tư vấn trong giới thiệu việc làm cho viên chức, người lao động Trung tâm; Tổ chức thu thập thông tin việc làm trống tại gần 170 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn 10 huyện, thành phố trên địa bàn; Tổ chức 01 phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Tú Nang, huyện Yên Châu cho gần 80 lao động tham gia. Đặc biệt, Trung tâm đã tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 300 người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia. Theo đó, Hội nghị đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp về quyền lợi, nghĩa vụ và và trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Phù hợp với năng lực nguyện vọng của người lao động. Tổ chức tư vấn về học nghề cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, giúp người lao động nâng cao trình độ kỹ năng nghề của bản thân, tìm kiếm được việc làm phù hợp và sớm quay lại thị trường lao động. Đây là cơ hội tốt để người lao động tại địa phương hiểu sâu sắc hơn về quyền lợi nghĩa vụ trách nhiệm của mình khi tham gia hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động được tư vấn chính sách Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm
Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La. Ảnh: Hà Giang

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh qua phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết kịp thời 100% hồ sơ lao động đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp đủ điều kiện, duy trì hoạt động 02 văn phòng đại diện tại huyện Phù Yên và huyện Mộc Châu ngày càng hiệu quả  trong công tác giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động thất nghiệp. Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng thẩm quyền và thời gian quy định.

Cùng với đó, Trung tâm sẽ tăng cường công tác cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn giới thiệu cho người lao động thất nghiệp trở lại thị trường lao động, tổ chức tư vấn học nghề để chuyển đổi nghề, nâng cao tay nghề để phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Tiếp tục tổ chức các phiên việc làm lưu động tại các xã nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của lao động trong triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp. Hỗ trợ kịp thời người lao động bị thất nghiệp theo chính sách quy định, hỗ trợ học nghề,  tìm việc làm trở lại thị trường lao động để có việc làm ổn định cuộc sống./.

 

 

PV

PV