Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 181/NQ-CP (Nghị quyết số 181) ngày 02/11/2023 về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua NHCSXH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Đến ngày 16/11/2023, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình đã giải ngân theo Nghị quyết số 181 cho 1.703 trường hợp. Chính sách bổ sung nguồn vốn này đã giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh có cơ hội thoát nghèo bền vững.

Quảng Bình tích cực giải ngân cho vay giải quyết việc làm

Trước đó, ngày 30/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã ban hành công văn về rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình này của Chính phủ, với 5 chương trình, gồm: Nhà ở xã hội; hỗ trợ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm; hỗ trợ HSSV mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập; cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Chỉ tiêu dư nợ các chương trình tín dụng trong năm 2022 và 2023 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, chi nhánh được giao là 1.046,3 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt 647,3 tỷ đồng, cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 10,7 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm đạt 370 tỷ đồng…

Để giải ngân có hiệu quả nguồn vốn các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện rà soát, tiếp cận, nắm bắt nhu cầu vay vốn, tìm kiếm khách hàng, hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn kịp thời, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc quản lý, theo dõi quá trình triển khai thực hiện các chính sách cho vay, hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ bảo đảm kịp thời, liên tục, chính xác, an toàn. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức để truyền thông sâu rộng chính sách cho các cơ quan, đơn vị và toàn dân được biết.

Những đối tượng hưởng lợi từ Nghị quyết số 11/NQ-CP bao gồm: Người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các ngành, lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế. Thời gian hỗ trợ chủ yếu thực hiện trong 2 năm (2022 - 2023); một số chính sách có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện tùy theo diễn biến dịch bệnh.

Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm giúp gia đình anh Hoàng Hải phát triển kinh tế,
tăng thu nhập.

Ngay sau khi cho phép giải ngân các chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, chi nhánh tập trung giải ngân, kết quả dư nợ đến 16/11/2023 đạt 903.437 triệu đồng, với 8.043 món vay, đạt 86,35% kế hoạch tăng trưởng. Ngày 02/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 181 về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách theo Nghị quyêt số 11, theo đó, chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh Quảng Bình được phân giao bổ sung 220 tỷ đồng chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Chi nhánh đã tích cực đôn đốc, chỉ đạo giải ngân nhanh đến đối tượng thụ hưởng, kết quả đến ngày 16/11/2023, doanh số cho vay toàn chi nhánh đạt 101,6 tỷ đồng cho 1.703 người lao động được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, bình quân 60 triệu đồng/lao động.

Anh Nguyễn Hoàng Hải ở thôn Rào Trù, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh là một trong những hộ được vay vốn theo Nghị quyết số 181. Anh Hải cho biết: “Gia đình tôi không có việc làm ổn định, cuộc sống rất khó khăn. Được sự truyên truyền, giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ Ngân hàng Chính sách huyện Quảng Ninh tôi đã được vay 50 triệu đồng nên rất phấn khởi. Với số vốn này, tôi dự định sẽ cải tạo vườn rừng của gia đình và trồng thêm 3ha cây keo, phát triển kinh tế để có cuộc sống ổn định hơn”.

Có thể thấy rằng, việc ban hành Nghị quyết số 181 là một chính sách hợp lý, kịp thời, cần thiết, sát thực tế; góp phần tạo cơ hội thoát nghèo bền vững cho hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo trong tỉnh. Nguồn vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã giúp nhiều lao động trên địa bàn tỉnh được vay vốn để phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế.

Theo báo cáo của chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh Quảng Bình, ước đến 30/11/2023, chi nhánh sẽ giải ngân 220/220 tỷ đồng, cho 3.683 lao động được vay vốn, hoàn thành 100% kế hoạch được giao./.

CTV