Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 10.970 người trong quý I/2023

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Phú Thọ, ngay từ đầu năm 2023, Trung tâm đã chủ động bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh và Sở Lao động – TBXH giao để triển khai thực hiện. Tăng cường kết nối doanh nghiệp với người lao động để giải quyết việc làm; đẩy mạnh kết hợp thực hiện chính sách BHTN với công tác tư vấn, giới thiệu việc làm. 

Thực hiện đa dạng hóa cách thức thông tin tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp; tổ chức linh hoạt các hình thức tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động tại các xã, thị trấn, các trường trung học phổ thông và tư vấn cho lao động đăng ký hưởng BHTN.

Kết quả thực hiện công tác giải quyết chính sách BHTN trong quý I (tính đến ngày 31/3/2023) cụ thể như sau: - Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: 2.090 người, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022 - Số người có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 1.604 người, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022 - Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 24 người, tăng 67% so với cùng kỳ. - Tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp: 46.494.945.191 đồng tăng 126% so với cùng kỳ. - Tổng số tiền chi hỗ trợ học nghề: 176.250.000 đồng giảm 50% so với cùng kỳ. - Số lao động có quyết định hỗ trợ học nghề: 28 người giảm 48 % so với cùng kỳ năm 2022.

 Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Phú Thọ
Thực hiện chỉ đạo của Sở Lao động – TBXH Phú Thọ và hướng dẫn của Cục Việc làm (Bộ Lao động – TBXH), Trung tâm đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động và dạy nghề, hình thành và phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động trong lĩnh vực cung – cầu lao động. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các tổ chức đoàn thể tổ chức hội nghị tư vấn và liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng lao động tổ chức các phiên giao dịch việc làm phù hợp với tình hình thị trường lao động, gắn nhu cầu tuyển dụng với lựa chọn của người lao động và phát triển lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh cũng nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm. Từ đó, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ người lao động nhanh chóng tìm kiếm được việc làm phù hợp và người sử dụng lao động tìm được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Kết quả trong quý I/2023, Trung tâm đã tư vấn cho 10.970 lượt người (đạt 28%) kế hoạch năm), giới thiệu việc làm trong nước cho 1.319 người (đạt 29.3% kế hoạch năm). Phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho trên 2.000 quân nhân chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự; phối hợp tổ chức tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho 158 đoàn viên, thanh niên là hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân năm 2022…
Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Phú Thọ đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 10.970 người trong quý I/2023
Toàn tỉnh Phú Thọ giải quyết việc làm cho 4.797 lao động trong 3 tháng đầu năm

Theo báo cáo, trong quý I/2023, toàn tỉnh Phú Thọ giải quyết việc làm cho 4.797 lao động, đạt 30% kế hoạch năm; đưa 519 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 46,3%. Để đạt được những kết quả trên, ngày từ đầu năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động – TBXH Phú Thọ chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả nhiều giải pháp phát triển thị trường lao động; tăng cường kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ chuyển đổi nghề bền vững cho người lao động, tích cực hỗ trợ, duy trì việc làm ổn định và tạo hàng nghìn việc làm mới cho người lao động.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm bắt tình hình biến động lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động trước, trong và sau Tết. Cùng với đó, thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đối thoại, thương lượng mâu thuẫn phát sinh liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, không xảy ra tai nạn lao động, đình công làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.
Toàn tỉnh Phú Thọ giải quyết việc làm cho 4.797 lao động trong 3 tháng đầu năm
Ông Trần Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Lao động – TBXH Phú Thọ, trao đổi: Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác giải quyết việc làm, gắn công tác đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực. Tập trung khai thác mở rộng thị trường lao động sang các tỉnh bạn có cầu lao động lớn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh. Đăng tải thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp, cung cấp thông tin đầy đủ về chế độ, chính sách, điều kiện tuyển chọn, điều kiện làm việc, sinh hoạt và thu nhập của người lao động khi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức các sàn giao dịch việc làm tại các huyện, thành, thị; tăng cường tổ chức phiên giao dịch việc làm để tạo cơ hội cho người lao động tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với người sử dụng lao động.


CTV