Thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ người lao động

Nhiều lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp 

Theo ông Lã Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, trung tâm đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách Bảo hiểm thất nghiệp.

Để hỗ trợ người lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình thời gian qua đã tạo điều kiện để thực hiện nhanh gọn các thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ kịp thời người lao động, đảm bảo các quy định của pháp luật.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình Lã Thanh Tùng cho biết, các cán bộ của Trung tâm luôn sẵn sàng tư vấn cho người lao động về các thủ tục nộp hồ sơ qua điện thoại, zalo, facebook... để người lao động không mất quá nhiều thời gian di chuyển đến trụ sở Trung tâm nhằm hạn chế tiếp xúc, giảm tối đa sự lây lan của dịch bệnh. 

“Hàng ngày, cán bộ toàn Trung tâm phải thường xuyên làm thêm, ngoài giờ để tăng cường hỗ trợ giải quyết kịp thời cho nhân dân và người lao động được nhanh chóng hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng như tư vấn để họ sớm quay lại thị trường lao động để ổn định cuộc sống” - ông Lã Thanh Tùng cho hay.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động vượt qua thời điểm khó khăn bởi dịch bệnh 

4.666 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ông Lã Thanh Tùng thông tin, tính đến ngày 30/11/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận hơn 4.600 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Đến nay, Trung tâm đã thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình ra quyết định cho 4.666 người đủ điều kiện hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp.

Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp tính đến ngày 30/11/2011 là 66.924.707.422 đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng thực hiện đồng thời công tác tư vấn việc làm cho các đối tượng hưởng trợ cấp từ chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Được biết, đã có 153 người hưởng chính sách Bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm. Số người được tư vấn không nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp quay lại thị trường lao động là 167 người.

Cũng theo ông Lã Thanh Tùng, thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận 1 hồ sơ người lao động đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ theo quyết định 23/2021/QĐ-TTg trên Cổng dịch vụ công quốc gia: ncovi.dichvucong.gov.vn, nhưng không đủ điều kiện hưởng và Trung tâm đã có văn bản trả lười trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình đã đề ra một số mục tiêu, phương hướng và các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác năm 2022. Theo đó, trong năm tiếp theo, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện chính sách cho người lao động bị thất nghiệp theo đúng quy định của nhà nước.

Cùng với đó, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình sẽ tư vấn, hướng dẫn người lao động kê khai mở tài khoản để thực hiện chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản đảm bảo việc chi trả an toàn, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người lao động.

“Song song với các nhiệm vụ trên, Trung tâm cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai tuyên truyền chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các doanh nghiệp và trên phương tiện thông tin đại chúng  theo kế hoạch được duyệt, đồng thời thường xuyên rà soát, tư vấn giới thiệu việc làm cho các lao động trong suốt quá trình giải quyết và cả sau khi thôi hưởng bảo hiểm thất nghiệp” - ông Lã Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình cho biết.

PV