Thời gian qua, thực hiện theo nghị quyết của Trung ương, tại Vĩnh Long, các cơ quan ban, ngành địa phương đã phối hợp đồng bộ, huy động tối đa các nguồn lực triển khai nhanh chóng, chính xác, hiệu quả công tác hỗ trợ dành cho các đối tượng cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, từng bước khắc phục thiệt hại, phục hồi và phát triển kinh tế. Cụ thể, trên địa bàn đã có 2.163 người lao động được hỗ trợ với số tiền 6.679,978 triệu đồng  và 2.568 hộ kinh doanh được hỗ trợ với số tiền 7.704 triệu đồng.

Trước những diễn biến phức tạp và tác động nặng nề của dịch Covid-19 trong thời gian qua, mọi mặt của đời sống xã hội đều bị ảnh hưởng, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, cùng với đó nhiều người dân, hộ kinh doanh, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo đứng trước những thách thức không nhỏ để “tồn tại” sau dịch.

Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được ban hành đã tạo thêm cơ sở để NHCSXH Vĩnh Long triển khai các gói hỗ trợ vay vốn dành cho người dân trên địa bàn. Một trong những chương trình tín dụng được kỳ vọng nhất tại Nghị quyết 11 của Chính phủ đó là nguồn vốn vay hỗ trợ giải quyết việc làm theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

 NHCSXH chi nhánh tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều pháp nhằm thực hiện tốt việc
cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế xã hội.

Ngay khi Nghị quyết ra đời, NHCSXH tỉnh đã và đang phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện cho vay kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn chính sách phục vụ cho đời sống, sản xuất, khôi phục, phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh việc hỗ trợ để người dân tiếp cận nguồn tín dụng chính sách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, tuyên tuyền để người dân sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, hiệu quả cũng được NHCSXH phối hợp với các cơ quan ban, ngành, địa phương thực hiện.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ cho hơn 616.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và gần 55.000 lượt lao động mở rộng cơ hội việc làm, chuyển đổi nghề, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững,... Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng giúp hơn 13.500 hộ dân cải thiện chất lượng nhà ở, hơn 148.000 lượt hộ dân được cái thiện chất lượng nước sinh hoạt và điều kiện vệ sinh, giúp hơn 36.000 lượt người vay phát triển kinh tế vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn vốn tín dụng chính sách được thực hiện, triển khai có hiệu quả đã giúp cho hàng nghìn người dân, đặc biệt là hộ nghèo, các đối tượng chính sách, nông dân được tiếp cận với những cơ hội rộng mở, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Điển hình là hộ anh Nguyễn Thanh Phương, cư ngụ tại ấp Phước Hanh A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ. Anh Phương vay vốn từ tháng 9/2021 với số tiền 100 triệu đồng để chăn nuôi bò nái.

Theo anh Phương cho biết, thời gian qua tình hình dịch bệnh phức tạp đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và thu nhập của gia đình, thông qua thông tin tuyên truyền của NHCSXH anh đã mạnh dạn liên hệ với Hội nông dân xã để đăng ký vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để chăn nuôi bò sinh sản.

Hộ gia đình anh Nguyễn Thanh Phương đăng ký vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ
tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để chăn nuôi bò sinh sản.

Tính đến thời điểm này, đàn bò của gia đình anh được 3 con và đã sinh sản. Anh Phương cho biết, nhờ có nguồn vốn vay của NHCSXH, gia đình anh đã tạo được thu nhập ổn định vượt qua khó khăn mùa dịch.

Để thực hiện cho vay kịp thời nguồn vốn các Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Long đã yêu cầu toàn thể viên chức người lao động trong toàn chi nhánh cần phát huy tinh thần đoàn kết và thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Phấn đấu hoàn thành vượt bậc các chỉ tiêu được giao.

Tiếp tục thực hiện tốt việc cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, NHCSXH tỉnh Vĩnh Long tập trung tổ chức, triển khai cho vay đảm bảo hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách, đảm bảo tính khả thi của chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước./.


CTV