Có thể khẳng định, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm đã đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng và giải quyết việc làm cho hàng triệu người lao động trong cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng.
Nghị định 74 có nhiều tính ưu việt hơn so với Nghị định 61 trước đây khi mức vay được nâng lên tối đa 100 triệu đồng đối với người lao động; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh vay mức tối đa 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Thời hạn cho vay nâng lên tối đa 120 tháng. Về đối tượng vay vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm không thay đổi so với trước.
“Đây là một trong số các chương trình tín dụng hiệu quả nhất trong các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thời gian qua.” - ông Trần Thanh Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết.
Người dân tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu
Xác định vốn vay giải quyết việc làm là một trong những kênh quan trọng hỗ trợ người dân có thêm “cần câu” để thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, những năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu đã triển khai đầy đủ, kịp thời và công khai các chính sách liên quan đến chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đến các điểm giao dịch trên địa bàn; phối hợp với các phòng, ban, hội, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn.
Vốn vay giải quyết việc làm đã mang lại kinh tế cho nhiều hộ gia đình tren địa bàn tỉnh
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vũng Tàu cũng đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, chuyển tải nguồn vốn kịp thời đến với đối tượng thụ hưởng và tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn nhằm mang lại hiệu quả; Chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ cho vay và triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo liên quan đến chương trình cho vay giải quyết việc làm đến cấp ủy, chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể; qua đó nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp quản lý, hướng dẫn, thẩm định đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và sử dụng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.
Thống kê từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2022, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã giải ngân 2.239 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương 948 tỷ đồng, vốn địa phương 1.290  tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Bà Rịa- Vũng Tàu tạo việc làm tăng thêm cho gần 15.000 người. Dư nợ quá hạn chỉ chiếm khoảng 0,16% tổng dư nợ. Tỷ lệ sử dụng vốn hàng năm đạt 96% tổng nguồn vốn của quỹ.
Ông Trần Thanh Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết, vốn giải quyết việc làm là chính sách cho vay ưu đãi, kịp thời. Nguồn vốn đã đạt hiệu quả cao trong giải quyết việc làm và cải thiện, từng bước nâng cao thu nhập, đời sống người lao động. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với Sở LĐTBXH cũng như các sở, ngành và các trung tâm khuyến nông- khuyến ngư tổ chức các lớp tập huấn giúp các hộ vay vốn sử dụng đồng vốn hiệu quả.
“Hiện nay nhu cầu vay vốn cao nên thời gian tới Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở LĐTBXH cùng các đoàn thể khảo sát các mô hình để hỗ trợ kịp thời, giúp các hộ tiếp cận nguồn vốn vay phát  triển kinh tế. Đồng thời, tăng cường công tác thu hồi nợ đến hạn để đẩy nhanh quay vòng vốn hỗ trợ người dân”, ông Liên nhấn mạnh.

CTV