Lực lượng lao động trong độ tuổi của tỉnh Lào Cai chiếm 61,7% tổng dân số.

305 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã đều giảm. Đặc biệt là đối với lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - du lịch, giao thông vận tải.

Nhiều doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng dẫn đến hoạt động cầm chừng, lao động giảm giờ làm hoặc làm việc luân phiên khiến doanh thu sụt giảm; nhiều hợp tác xã đều thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm lao động.

Theo thống kê, đến tháng 10/2021, toàn tỉnh Lào Cai có 305 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020), 42 doanh nghiệp đã giải thể; 14 doanh nghiệp phải thu hẹp, dừng sản xuất 1 bộ phận, 15 doanh nghiệp thực hiện hoạt động “3 tại chỗ” với 366 lao động.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2021, tổng số lao động trong doanh nghiệp ở tỉnh Lào Cai giảm 1.835 người. Trong đó, lao động là nhà quản lý giảm 43 người, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật giảm 1.347 người, lao động phổ thông giảm 488 người.

Được biết, Hiện , tỉnh Lào Cai có khoảng 3.500 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động, sử dụng trên 60.000 lao động thuộc các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Trong đó, có 24 doanh nghiệp Nhà nước sử dụng hơn 8.000 lao động, trên 1.600 doanh nghiệp dân doanh sử dụng trên 45.000 lao động; 430 hợp tác xã sử dụng trên 8.000 lao động.

Theo dự báo, nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai khoảng 4.400 lao động trong năm 2022.

Hơn 10.000 lao động được hỗ trợ việc làm

Trước bối cảnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ, tìm kiếm việc làm cho người lao động bị mất việc.

Trong tháng 10, Lào Cai đã tổ chức được 10 phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và lưu động tại các huyện Bát Xát, Văn Bàn, Bắc Hà với 11 doanh nghiệp và trên 900 lao động tham gia; trong đó có 126 lao động được phỏng vấn, 63 lao động đạt phỏng vấn. Lũy kế từ đầu năm 2021 đến nay đã tổ chức 41/27 phiên giao dịch việc làm, đạt 152% kế hoạch năm.

Qua đó, trong tháng 10/2021, dự ước tỉnh Lào Cai giải quyết việc làm cho 938 lao động, trong đó có 52 lao động được vay vốn Quỹ quốc gia việc làm; giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 169 lao động, trong đó 05 quyết định hỗ trợ học nghề.

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, ước tính đến hết tháng 10/2021, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 10.322 lao động, đạt 76,5% kế hoạch năm, trong đó có 1.897 lao động được vay vốn từ Quỹ quốc gia việc làm.

Theo thống kê, lực lượng lao động trong độ tuổi của tỉnh Lào Cai là 460.442 người (chiếm 61,7% tổng dân số); lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 448.917 người chiếm 60,2%. Với nguồn cung dồi dào, chất lượng ngày một nâng lên, cơ bản đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động thuộc các lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

Theo dự báo trong quý 4 năm 2021, Lào Cai có khoảng 50 doanh nghiệp được thành lập mới, sử dụng khoảng 250 lao động. Nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khoảng 500 lao động, trong đó lao động phổ thông là 360 người, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật là 140 người. Chủ yếu trong các lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận tải, kho bãi, sản xuất công nghiệp…

Năm 2022, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, doanh nghiệp trên địa bàn cũng dần khôi phục hoạt động sản xuất, dự báo tỉnh Lào Cai có khoảng 2.400 doanh nghiệp, nhu cầu sử dụng lao động khoảng 4.400 lao động.

Trong đó, trình độ đại học trở lên chiếm 11,7%; trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm 23,3%; trình độ sơ cấp chiếm 7,9%; có chứng chỉ nghề chiếm 6,4%; công nhân kỹ thuật không bằng chiếm 20,3% và lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 30,4%./.

PV