Thực hiện Nghị định 74 thay thế sửa đổi NĐ 61 của Chính phủ về triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng CSXH khu vực Thành phố đã tập trung khai thác các nguồn vốn cho vay; xây dựng kế hoạch vốn, đáp ứng nhu cầu vốn vay phục vụ sản xuất, phát triển kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Người dân TP.Sơn La phấn khơi khi được tiếp cận nguồn vốn

Đối với gia đình Ông Cà Văn Siểng Bản Phường xã Chiềng Ngân từ năm 2015 đã được vay vốn của NHCSXH về làm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn với số tiền 8 triệu đồng. Đến năm 2021 gia đình ông lại tiếp tục được vay nguồn vốn  giải quyết việc làm với số tiền 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH khu vực Thành phố. Số tiền trên gia đình ông đầu tư mua phân bón chăm sóc diện tích cà phê và mua 2 con bò. Đến nay, ngoài 7.000 m² cây cà phê, gia đình ông đã có 2 con bò  mẹ và 3 con bò thịt, thu nhập đạt gần 100 triệu đồng/năm. Ông Cà Văn Siểng chia sẻ: Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, được sự quan tâm của Đảng,Nhà nước cho vay vốn ngân hàng CSXH. Đầu tiên gia đình được vay vốn nước sạch, tiếp theo gia đình được vay vốn tạo việc làm 50 triệu đồng.Khi đươc vay vốn gia đình tôi đã dùng vào mua trâu bò để về nuôi vỗ béo. Trong thời gian tới gia đình mong muốn được sự quan âm tiếp tục được vay vốn để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.
Còn đối với gia đình Cà Văn Cương, bản Phường xã Chiềng Ngần do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, gia đình anh không đi làm ăn xa được nghỉ ở nhà chỉ trông chờ vào nương rẫy, không có vốn làm ăn để phát triển kinh tế đã có lúc anh Cương muốn vay vốn ngân hàng  nhưng lại lo vướng nhiều thủ tục, giấy tờ và phải chờ giải ngân lâu nên tôi đã có ý định vay bên ngoài, nhưng tìm hiểu thấy lãi suất cao. Sau đó, qua tổ vay vốn và tiết kiệm của bản, anh nắm bắt và tiếp cận được nguồn vốn vay giải quyết việc làm theo chính sách tín dụng. Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình có điều kiện đầu tư chăn nuôi, sản xuất. Hiện nay, gia đình anh có 3 con bò mẹ và 1 con bê, chăm sóc 7.000 m² cây cà phê trồng xen cây ăn quả;  cùng với đàn lợn nái có 15 con. 

Cán bộ NHCSXH kiểm tra một mô hình vay vốn giải quyết việc làm

Do làm tốt công tác phối hợp quản lý nguồn vốn vay giữa Ngân hàng chính sách và các đoàn thể chính trị xã hội nhận ủy thác, các tổ vay vốn tại các bản tiểu khu, Người dân sau khi được vay vốn đã phát huy hiệu quả rất tốt, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh được hình thành, tạo tiền đề để người dân sản xuất phát triển kinh tế gia đình lâu dài. Chính sách cho vay hỗ trợ làm nhà, sửa nhà, xây dựng công trình vệ sinh đã giúp nhiều hộ gia đình làm được nhà ở khang trang, sạch đẹp đảm bảo các tiêu chuẩn về tiêu chí nhà ở dân cư và tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Hoạt động tín dụng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách của Ban đại diện HĐQT - Ngân hàng CSXH Thành phố, đã đáp ứng kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến với người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, Ban đại diện Ngân hàng CSXH khu vực thành phố sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ưu tiên nguồn vốn cho đối tượng hộ nghèo và cận nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số; tranh thủ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH cấp trên và nguồn vốn ủy thác của địa phương để kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo; phối hợp chính quyền cơ sở, các đoàn thể làm tốt công tác rà soát, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đồng thời tập trung tuyên truyền về chính sách cho vay mới theo nghị quyết 11 và nghị quyết 28 của Chính Phủ để tập chung cao cho việc đưa vốn thuận lợi và kịp thời nhất cho tất cả các đối tượng trên địa bàn thành phố. Từ đó, đẩy lùi “tín dụng đen” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tạo động lực giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. 


CTV