Theo ông Bùi Đức Thắng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Sơn: 10 tháng đầu năm 2022 Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Sơn được thông báo kế hoạch giải ngân cho vay nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm là 9 tỷ đồng, phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tham mưu cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH phân giao chỉ tiêu cho các xã thị trấn đến 31/10/2022 đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được cấp trên thông báo và thực hiện thu nợ đến hạn cho vay quay vòng cụ thể: Tổng doanh số cho vay 10 tháng đạt 12.395 triệu đồng với 175 dự án, tạo việc làm ổn định 175 lao động có thu nhập bình quân từ 4 đến 6 triệu đồng/ tháng; Tổng doanh số thu nợ 3.359 triệu đồng với 85 dự án; Tổng dư nợ đến 31/10/2022 là 20.217 triệu đồng với 428 dự án. Ông Thắng cũng cho biết thêm: Trong những năm qua Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm hết sức quan trọng mặc dù nguồn vốn này chỉ chiếm 3,8%/ Tổng dư nợ NHCSXH huyện đang quản lý; nhờ có nguồn vốn này, đã tạo việc làm cho trên 400 lao động có việc làm ổn định, có thu nhập từ 4 đến 6 triệu đồng trên tháng; góp phần vào mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương; được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao.

Ông Bùi Đức Thắng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Sơn


Nguồn vốn vay ưu đãi cho vay giải quyết việc làm như chiếc phao cứu sinh giúp nhiều người lao động và nhiều hộ gia đình vượt lên khó khăn, ổn định công ăn việc làm và thu nhập. Về Khu Liên Đồng, Thị trấn Thanh Sơn hỏi tới Chị Ngô Thị Kim Thuý hầu như ai cũng biết bởi chị đang rất thành công với mô hình nuôi bò sinh sản. Cũng như nhiều nông dân chân lấm tay bùn làm bạn với cây lúa, cuộc sống của gia đình chị Thúy từng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng cùng với sự hỗ trợ của nguồn vốn NHCSXH huyện Thanh Sơn, chị đã biết cách vươn lên làm giàu. Năm 2022, thông qua Hội Nông dân xã, chị Thúy đã được tiếp cận 50 triệu đồng vốn vay ưu đãi hỗ trợ việc làm. Có nguồn vốn để đầu tư chị quyết định nâng cấp, mở rộng quy mô chuồng trại, mua sắm trang thiết bị, máy móc và chuyên tâm chăm sóc đàn bò. Không phụ những cố gắng nỗ lực của bản thân chị và gia đình, đàn bò sinh trưởng phát triển tốt. Mô hình nuôi bò của chị Thúy đã tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động với mức lương 4 - 4,5 triệu đồng/tháng. Chia sẻ về sự thành công của mô hình nuôi bò này, chị Thúy cho biết, có được kết quả như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực quyết tâm thoát nghèo, làm giàu chính đáng của bản thân, của gia đình, còn là sự quan tâm ủng hộ, tạo mọi điều kiện tiếp cận vốn của NHCSXH huyện Thanh Sơn.

Nhờ sự hỗ trợ của nguồn vốn NHCSXH huyện Thanh Sơn,gia đình chị Ngô Thị Kim Thúy đã biết cách vươn lên làm giàu 


Không đầu tư chăn nuôi như chị Thúy, chị Lương Thị Lan. Khu Hùng Nhĩ-Thị trấn Thanh Sơn lại đầu tư vào phát triển kinh tế vườn. Chi Lan thông tin: Gia đình tôi hiện có hơn 7ha đất sản xuất nông nghiệp. Trước đây, tôi chỉ trồng một số loại rau, củ theo phương thức truyền thống trên một phần diện tích đất, thu nhập mang lại không đáng là bao. Đầu năm 2022, được tiếp cận và vay 50 triệu đồng nguồn vốn giải quyết việc làm từ Ngân hàng CSXH huyện, tôi đã mạnh dạn đầu tư đầu tư hệ thống tưới tiêu và trồng rau sạch… ; làm giàn trồng một số loại quả; cải tạo lại khu vườn… để phát triển kinh tế. Nhờ đó, đến nay, với việc trồng các loại rau, hoa… theo mùa, gia đình tôi có thu nhập khoảng 300 triệu đồng/ năm sau khi đã trừ chi phí.

Mô hình trồng rau sạch của chị Lương Thị Lan


Tuy nhiên, nguồn vốn cho vay của chương trình còn hạn chế, trong khi nhu cầu vay vốn của các đối tượng thiếu việc làm, không có việc làm, không có thu nhập trên địa bàn rất lớn, đặc biệt là cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động. Để giải quyết hạn chế này cần có sự vào cuộc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính phối hợp với NHCSXH tỉnh hàng năm rà soát đối tượng có nhu cầu vay vốn để căn cứ tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn hàng năm cho NHCSXH trên địa bàn. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục dành nguồn vốn ngân sách huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, đáp ứng một phần nhu cầu vốn của người lao động.


PV