(ĐCSVN) - Từ nguồn vốn vay của Quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã biết tận dụng nguồn vốn để phát triển sản xuất. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã tích cực phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể triển khai có hiệu quả chương trình, từ đó tạo đòn bẩy hỗ trợ người lao động mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Gia đình ông Trịnh Trường Sinh ở thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đầu tư đất để trồng nhãn, tuy nhiên do nguồn vốn hạn chế, không mở rộng được quy mô, nhiều năm mô hình không phát triển được. Được tiếp cận với nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, ông đã mở rộng quy mô trang trại lên 2 mẫu để trồng và thâm canh một số giống nhãn thương phẩm như nhãn đường phèn, nhãn siêu ngọt cho hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra ông còn trồng thêm bưởi và nuôi gà để có thêm thu nhập. Ông Sinh chia sẻ dù số vốn vay không nhiều nhưng với mức lãi suất ưu đãi đã giúp gia đình anh có cơ hội để mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, từ đó vươn lên làm giàu chính đáng.Nhờ vốn cho vay giải quyết việc làm đã giúp gia đình ông Sinh làm giàu chính đáng 


Không riêng ông Sinh, thông qua nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm, nhiều thanh niên đã khởi nghiệp sáng tạo và thành công; nhiều hộ dân được vay vốn phát triển kinh tế và mở rộng sản xuất tiêu biểu như gia đình ông Dương Văn Sản, thôn 1, xã Quảng Châu phát triển và mở rộng mô hình trồng cây Cam; chị Nguyễn Thị Thắm, bà Mai Thị Thúy, ở  thôn Cao, xã Bảo Khê vay để đầu tư máy móc, phát triển  nghề làm hương, tạo việc làm cho nhiều lao động.Chương trình cho vay vốn quốc gia giải quyết việc làm góp phần giải quyết việc làm, xây dựng
nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Thời gian qua, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng. Đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền những ưu đãi của nguồn vốn vay đến người dân, ngân hàng tiến hành thẩm định, giải ngân cho vay thuận lợi, nhanh chóng các dự án vay vốn. Cùng với các chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, nước sạch, vệ sinh môi trường..., hàng trăm tỷ đồng vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Thông qua Quỹ quốc gia về việc làm, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã hỗ trợ cho vay nhiều đối tượng lao động yếu thế, người khuyết tật, lao động khu vực nông thôn có cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình, cộng đồng. 
Ngân hàng Chính sách xã  hội chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã giúp cho hàng nghìn
lao động được tạo việc làm ổn định 


Theo báo cáo của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, đến hết 30/6/2020, dư nợ cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt trên 157 tỷ đồng, chiếm 5,4% tổng dư nợ các chương trình cho vay với hơn 4 nghìn khách hàng đang còn dư nợ. Trong đó có 70 khách hàng là người khuyết tật được vay vốn giải quyết việc làm với 1.2 tỷ đồng.

Trong năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã  hội chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã giúp cho 1.755 dự án được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, qua đó có 2,4 nghìn lao động được tạo việc làm ổn định. Hầu hết các dự án vay vốn được đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, phát triển nghề phụ, nghề truyền thống và kinh doanh tổng hợp.

Hiện nay, chương trình tín dụng cho vay giải quyết việc làm thực hiện theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 8 tháng 11 năm 2019 với nhiều ưu đãi thuận lợi cho người lao động như: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn. Thời hạn vay vốn tối đa 120 tháng. Lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo.

Chương trình cho vay vốn quốc gia giải quyết việc làm là một trong số các chương trình tín dụng chính sách kết hợp với nguồn vốn tại địa phương, nhất là nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách các cấp đã tạo lập nguồn vốn làm cơ sở để thực hiện hiệu quả, chất lượng các chương trình tín dụng chính sách.

Qua đó, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Để chính sách tín dụng này tiếp tục đi vào cuộc sống, thời gian tới, các cấp, các ngành cần quan tâm, xem xét cấp thêm nguồn vốn cho chương trình cho vay giải quyết việc làm, làm cơ sở để các địa phương thực hiện giải ngân theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, từ đó giúp các gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm trong việc duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Chương trình tín dụng cho vay giải quyết việc làm cũng cần đổi mới hoạt động, các hội, đoàn thể lồng ghép hoạt động tín chấp nguồn vốn với các chương trình khuyến nông, khuyến công, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động./.


PV