Cùng với những chính sách bảo hiểm khác như BHXH, BHYT..., BHTN giúp đảm bảo một phần an sinh xã hội trong việc giải quyết được một khó khăn cho NLĐ khi họ bị mất việc làm, hỗ trợ NLĐ học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm. 
Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế, trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 2022, đơn vị đã tiếp nhận 36.982 trường hợp NLĐ nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người đủ điều kiện và đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 36.110 người. 
Đơn vị này cũng đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 36.357 lượt người; số người được giới thiệu việc làm: 1.527 lượt người; số người có quyết định hỗ trợ học nghề: 1.845 người. Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề hơn 560 tỷ đồng, trong đó, số tiền hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp gần 8,3 đồng.
Với mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, thời gian qua tỉnh Thừa Thiên Huế luôn quan tâm ưu tiên thực hiện các chính sách hỗ trợ tìm việc làm, ổn định việc làm cho NLĐ và giảm nghèo bền vững. Việc giải quyết chính sách BHTN được cơ quan chức năng thực hiện theo phương châm 3 đúng: “đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời hạn”.
Không còn tình trạng NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp chậm

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho người lao động đến đăng ký làm các thủ tục về hỗ trợ BHTN.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để nâng cao nhận thức của NLĐ lẫn người sử dụng lao động về chính sách BHTN, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức. 
Trung tâm đã tổ chức in ấn, cấp phát tờ rơi về BHTN cho NLĐ, trong đó chú trọng đến nội dung về quyền và trách nhiệm của NLĐ, thông tin liên quan đến thị trường lao động, chính sách hỗ trợ đào tào nghề; thực hiện đăng tải những nội dung mới về chính sách BHTN trên Website trung tâm, báo, đài; tổ chức hội nghị tuyên truyền về nội dung mới của chính sách BHTN cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; tư vấn, tuyên truyền quy định mới về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm hỗ trợ NLĐ thực hiện thủ tục hưởng BHTN được nhanh chóng, thuận lợi. 
“Nhờ vậy mà đến nay không còn tình trạng NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp chậm, số lượng hồ sơ không đầy đủ, NLĐ phải đi lại nhiều lần giảm thiểu đáng kể” - Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay. 
Cũng theo lãnh đạo trung tâm, đơn vị này cũng đã thường xuyên tăng cường hoạt động tư vấn chính sách lao động, việc làm, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề cho người thất nghiệp ngay từ khi người lao động đến giao dịch; phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến định kỳ hàng tháng tại Trung tâm cho đơn vị sử dụng lao động và lực lượng lao động trên địa bàn, trong đó có lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhằm tạo cơ hội tìm kiếm việc làm mới; triển khai hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm mới cho NLĐ.
Trung tâm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm rà soát phục vụ quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ và giải quyết các chế độ về BHTN; theo dõi đối tượng hưởng nhằm phát hiện NLĐ có việc làm, xác minh, rà soát, liên hệ để tư vấn và hướng dẫn NLĐ đến cung cấp hồ sơ có liên quan về việc có việc làm; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp để có căn cứ xử lý, ra quyết định chấm dứt và thu hồi tiền hưởng các chế độ BHTN không đúng quy định; đôn đốc và hướng dẫn NLĐ hoàn trả tiền trợ cấp thất nghiệp kịp thời, đúng quy định.

Một buổi tư vấn và giới thiệu việc làm tại Trung tâm DVVL tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện chính sách BHTN vẫn còn gặp một số  khó khăn. Theo đó, vẫn còn một số đơn vị sử dụng lao động, NLĐ không chấp hành đúng các quy định của pháp luật và đóng BHTN. 
Cùng với đó, việc thu hồi tiền hưởng BHTN không đúng quy định vẫn còn gặp nhiều khó khăn và không dứt điểm được vì nhiều lý do khác nhau. Hiệu quả của công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề vẫn còn thấp./.


CTV