Ảnh minh họa (Nguồn: thuvienphapluat.vn)


Đến nay, 60/63 tỉnh (3 tỉnh không có đối tượng: Lai Châu, Điện Biên và Cao Bằng) có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ. Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã tiếp nhận hồ sơ của 3.988.560 lao động thuộc 91.179 doanh nghiệp, kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 2.837 tỷ đồng, tương đương hơn 43% so với số kinh phí dự kiến ban đầu của các địa phương.

Kinh phí đề nghị hỗ trợ thấp so với dự kiến là do trước đây các địa phương lập dự kiến đối tượng và kinh phí chưa sát thực tế. Dự kiến đối tượng quay trở lại thị trường lao động nhiều hơn thực tế, kinh phí dự kiến hỗ trợ tính đủ 3 tháng tiền thuê nhà nhưng trong thực tế nhiều người lao động chỉ thuê nhà và xin đề nghị hỗ trợ theo số tháng thuê nhà, có thể 1 tháng hoặc 2 tháng.

Số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ 2.860.384 lao động của 45.798 doanh nghiệp với kinh phí hơn 1.962 tỷ đồng. 

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến đôn đốc chi trả gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-CP ngày 12/8, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, người lao động đang rất cần được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà để phần nào giảm bớt khó khăn, tuy nhiên tiến độ thực hiện ở một số địa phương đạt chưa cao như dự kiến. Vì vậy, việc đẩy nhanh các chính sách hỗ trợ là hết sức cần thiết, cần quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, cần tập trung tuyên truyền để các đơn vị doanh nghiệp, người lao động khẩn trương nộp hồ sơ theo đúng quy định trước ngày 15/8/2022. Những đơn vị doanh nghiệp, người lao động đã nộp hồ sơ thì đơn vị chức năng nhanh chóng thẩm định phê duyệt và hồ sơ nào đã được phê duyệt thì giải ngân hỗ trợ ngay cho người lao động. Chậm nhất đến 30/8/2022, tất cả các địa phương phải hoàn thành nội dung này. Các địa phương cần tổ chức các đoàn kiểm tra về tiến độ, hồ sơ, công tác giải ngân.

Bộ sẽ nêu gương những địa phương làm tốt, cũng như thẳng thắn phê bình, kiểm tra những địa phương làm chưa tốt, không đạt theo tiến độ và sẽ chỉ đạo công khai trên các phương tiện truyền thông.../.

 


PV